4010 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 22-07-2019 (niveau 1)eerdere test 22 JUL geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 22-07-2019 zo ingevuld: 

In het Bijbelboek Exodus, wat 'uittocht' betekent, beschrijft Mozes de onderdrukking van het volk Israël in Egypte en hun bevrijding daaruit.

De farao weigert Israël te laten gaan. Daarom komen er tien plagen over Egypte.

WAAR of NIET WAAR: Bij de eerste plaag verandert het water van de Nijl in bloed. 


64 % (afgerond)waar 
36 % (afgerond)niet waar

Op het woord van Mozes strekt Aäron zijn staf uit over de Nijl, en al het water verandert in bloed.Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl. 

In het Bijbelboek Spreuken spreekt Salomo, maar ook 'Wijsheid'.

Een uitspraak van deze 'Wijsheid' is: "Wie mij liefheeft, heb ik ook lief, wie mij zoekt ........ ."


97 % (afgerond)zal mij vinden 
1 % (afgerond)is verstandig
2 % (afgerond)zal gelukkig worden

Wijsheid (Jezus) spreekt hier: "Wie mij zoekt, zal mij vinden." Dit komt overeen met een woord van Jezus uit het Nieuwe Testament: "Zoek en u zult vinden." (Mattheus 7:7).Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven door Johannes. Hierin staat dat Jezus na zijn opstanding aan zijn leerlingen (discipelen) verschijnt bij het meer van Tiberias.

Wat zijn de leerlingen op dat moment aan het doen?


7 % (afgerond)Ze maken een vuurtje en leggen brood en vis klaar.
9 % (afgerond)Ze slapen.
84 % (afgerond)Ze zijn aan het vissen. 

De leerlingen van Jezus waren gaan vissen op het Meer van Tiberias. Johannes schrijft: "Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ ‘Wij gaan met je mee,’ zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets." Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Twee brieven in het Nieuwe Testament zijn geschreven door de apostel Petrus, ooit een van Jezus' leerlingen.

In zijn tweede brief schrijft hij over Gods goddelijke macht, die ons ........ geschonken heeft wat nodig is voor een vroom leven.


97 % (afgerond)alles 
3 % (afgerond)het meest noodzakelijke

Het bijbelse woord 'vroom' wordt in deze tijd niet vaak meer gebruikt. De betekenis is: 'godsdienstige kenmerken' of 'godsvrucht'. Maar ook: 'Godvrezend zijn, heilig en gelovig'. Hiermee wil Petrus aanduiden dat wij van God genoeg krijgen om vroom te kunnen leven.Zie ook onz pagina 1+2 Petrus.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
85% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl