3978 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 20-09-2019 (niveau 1)eerdere test 20 SEP geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 20-09-2019 zo ingevuld: 

Wie haalt deze voorwerpen weg, zonder dat koning Saul dit merkt?

 


3 % (afgerond)SamuŽl
93 % (afgerond)David 
4 % (afgerond)Jonatan

Hoewel Davids metgezel hem adviseert Saul te doden met diens eigen speer, doet David dit niet omdat Saul 'Gods gezalfde' is. Hij neemt wel de speer en de waterkruik mee om Saul hier later mee te kunnen confronteren. (1 Samuël 26.)Zie ook debijbel.nl. 

Als de profeet Jona in Nineve heeft aangekondigd dat de stad na veertig dagen zal worden weggevaagd, is de hele stad in rouw en laat dat zien door te vasten en een boetekleed aan te trekken.

Gaat de koning van Nineve hierin mee?


21 % (afgerond)Nee, hij dreigt iedereen die rouwt gevangen te laten nemen.
79 % (afgerond)Ja, hij benoemt zelfs nog specifieker hoe er berouw getoond moet worden. 

De koning van Nineve geeft aan dat niemand mag eten drinken, mens nog dier, rund nog schaap of geit. De dieren mogen niet grazen of water drinken en moeten, net als de mensen, in een boetekleed worden gehuld. Ook moet iedereen anders gaan leven en breken met onrecht.Zie ook onz pagina Jona.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Paulus heeft de christenen vervolgd. Na zijn berkering heeft hij veel gereisd en brieven geschreven.

WAAR of NIET WAAR: Paulus is op weg naar Damascus om christenen gevangen te nemen, als hij onderweg de stem van Jezus hoort.


90 % (afgerond)waar 
10 % (afgerond)niet waar

Paulus (hij heette toen nog Saulus) was fanatiek in het oppakken van christenen. Onderweg naar Damascus werd hij omstraald door een licht uit de hemel en hoorde hij een stem die vroeg: "Saul, Saul, waarom vervolg je mij?" Op de vraag 'wie ben u, Heer?', kreeg Paulus als antwoord: "Ik ben Jezus, die jij vervolgt."Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl. 

In het laatste Bijbelboek, de Openbaring, ziet de apostel Johannes iemand die op de troon zit.

Diegene heeft in zijn rechterhand een ........ die verzegeld is met zeven zegels.


92 % (afgerond)boekrol 
1 % (afgerond)Bijbel
6 % (afgerond)brief

De boekrol is aan beide zijden beschreven en verzegeld met zeven zegels (Openbaring 5:1 en 2).

De Bijbel als boek was er in de tijd van Johannes nog niet.

Er waren wel brieven geschreven, onder andere door een aantal apostelen, zoals Paulus en Petrus.Zie ook onz pagina Openbaring.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
89% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl