4274 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 23-04-2019 (niveau 1)eerdere test 23 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 23-04-2019 zo ingevuld: 

Als de Israëlieten in het beloofde land Kanaän wonen, worden ze jarenlang geleid door rechters (richters). Een van hen is Simson, bekend om zijn enorme kracht.
Waardoor ging die kracht verloren?


99 % (afgerond)Door het knippen van zijn haar 
1 % (afgerond)Door het drinken van de wijn

Simson kreeg speciale kracht van God zolang hij Nazireeër was. Als voorwaarde voor dat Nazireeërschap gold dat zijn haar niet mocht worden afgeknipt. In het Bijbelboek Rechters, hoofdstuk 13-16, staat zijn geschiedenis.Zie ook onz pagina Rechters.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Sommige psalmen in het Oude Testament van de Bijbel zijn een gebed, andere een lofzang en weer andere een profetie.

Psalm 22 is een heenwijzing naar de woorden van Jezus: "Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij ........ ?"


99 % (afgerond)verlaten 
1 % (afgerond)uitverkoren
veroordeeld

Aan het kruis roept Jezus: "Eli, Eli, lema sabachtani?" dit betekent: "Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?" (MatteŁs 27:47.)

Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

In het evangelie volgens Marcus staat dat Jezus op een berg een ontmoeting heeft met twee personen uit het Oude Testament van de Bijbel: Mozes en Elia.

Zijn alle leerlingen (discipelen) van Jezus bij deze ontmoeting aanwezig?


79 % (afgerond)Nee, alleen Petrus, Jakobus en Johannes. 
1 % (afgerond)Ja, want de ontmoeting zou leerzaam voor hen zijn.
19 % (afgerond)Dat wordt niet vermeld in de Bijbel.

De drie leerlingen Petrus, Jakobus en Johannes, worden vaker door Jezus apart genomen. Ook bij deze ontmoeting is dat zo.Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl. 

Paulus heeft de christenen vervolgd. Na zijn bekering heeft hij veel gereisd en brieven geschreven. Aan de gemeente in Korinte schrijft hij wat het belangrijkst is als het om het evangelie gaat.

Wat is dat?


22 % (afgerond)Dat God alle mensen liefheeft en wil dat ze tot erkenning van de waarheid komen.
75 % (afgerond)Dat Christus voor onze zonden is gestorven, dat hij is begraven en dat hij weer is opgewekt uit de doden. 
3 % (afgerond)Dat God de wereld en alles wat er op leeft heeft geschapen.

God heeft de wereld geschapen en alle mensen lief, maar in 1 Korintiërs 15:3-4 staat: "Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat."Zie ook onz pagina 1+2 KorintiŽrs.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
88% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl