3328 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 24-07-2021 (niveau 2)eerdere test 24 JUL geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 24-07-2021 zo ingevuld: 

Van welke koning van Juda (tweestammenrijk) wordt gezegd dat zijn gezag tot ver over de grenzen reikt?


67 % (afgerond)Van koning Salomo.
10 % (afgerond)Van koning Jerobeam.
23 % (afgerond)Van koning Uzzia. 

Salomo was koning over heel Israël. Na hem werd het rijk in tweeën gedeeld en werd Jerobeam koning over het tienstammenrijk Israël en Rehabeam over het tweestammenrijk (Juda en Benjamin).Zie ook onz pagina 1+2 Kronieken.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De psalmist reageert in psalm 2 op de actie van de naties, volken en koningen als zij samenspannen tegen de Heer en zijn gezalfde.

Met welke woorden beschrijft de psalmist de eerste reactie van God hierop?


65 % (afgerond)De Heer lacht en spot met hen. 
12 % (afgerond)De Heer ontvlamt in woede.
12 % (afgerond)De Heer is verdrietig en boos op hen.
11 % (afgerond)De Heer bespot en waarschuwt hen.

De mens zet alles op alles om God niets schuldig te zijn of hem verantwoording te moeten afleggen. Mens, hoe ben je zover gekomen!

Pas na Gods eerste reactie worden zijn woede en zijn waarschuwing, gericht aan de koningen en leiders van de aarde, genoemd.Zie ook onz pagina Psalmen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Handelingen wordt de ontmoeting tussen de apostel Filippus en de Ethiopische schatbewaarder beschreven.

Wat wil de Ethiopiër na zijn gesprek met Filippus?


1 % (afgerond)Hij wil Jood worden.
2 % (afgerond)Hij wil dat Filippus verder met hem meereist.
1 % (afgerond)Hij wil terug naar Jeruzalem.
97 % (afgerond)Hij wil gedoopt worden. 

De Bijbel zegt: "Kijk water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?"Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl. 

In Openbaring 1 ziet Johannes de Heer Jezus.

Waarom valt Johannes dan als dood aan de voeten van de Heer neer?


Hij bezwijkt door de hitte van lampenstandaards.
Hij leed aan een ernstige ziekte en viel.
98 % (afgerond)Wat hij zag was vol van de heerlijkheid van God. 
2 % (afgerond)Johannes was gauw bang en viel flauw.

Zo indrukwekkend is de persoon van onze Heer Jezus. Ook Daniël, Ezechiël en anderen hadden zo’n ervaring.

In Openbaring staat het als volgt: "Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid'."Zie ook onz pagina Openbaring.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
71% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl