4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 16-01-2019 (niveau 3)eerdere test 16 JAN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 16-01-2019 zo ingevuld: 

Psalm 103:3-8 vertelt hoe God is, wat hij doet, maar de psalmdichter beschrijft ook hoe God niet is.

Welk antwoord hoort daar niet bij?


13 % (afgerond)Niet eindeloos blijft hij twisten.
8 % (afgerond)Niet eeuwig duurt zijn toorn.
70 % (afgerond)Hij straft ons naar onze zonden. 
9 % (afgerond)Hij vergeldt ons niet naar onze schuld.

In Psalm 103:9-10 staat: "Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons, gelovigen, niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld."

Deze psalm vertelt wat God doet voor degenen die hem vrezen.Zie ook onz pagina Psalmen.
Zie ook debijbel.nl. 

Hoelang zullen de Israëlieten en de omringende volken de koning van Babylonië moeten dienen volgens de profetie in Jeremia 25?


11 % (afgerond)40 jaar
2 % (afgerond)14 jaar
2 % (afgerond)7 jaar
84 % (afgerond)70 jaar 

Als straf van God zullen de Babyloniërs op het volk Israël en alle omringende volken afgestuurd worden.

Israël en de andere volken zullen de koning van Babylonië 70 jaar dienen, daarna zullen de Babyloniërs zelf boeten voor hun misdaden.Zie ook onz pagina Jeremia.
Zie ook debijbel.nl. 

Paulus schrijft aan zijn medewerker Timoteüs: "Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, ........ Christus Jezus."


de vriend van God
41 % (afgerond)de Zoon van God
57 % (afgerond)de mens 
1 % (afgerond)dienaar van God

'De mens, Christus Jezus'. Dit is geen ontkenning van de Godheid van de Heer Jezus. Om de Middelaar (SV) tussen God en mens te kunnen zijn, moest hij God en mens zijn. Hij is God en is mens geworden! Hij kent Gods standaard en de nood van de mens en haar onoplosbare probleem; de zonde(n) Er moest een oplossing komen voor de zonde(n)van de mens. Hij was daarvoor het verzoeningsmiddel,de Middelaar.

Zie ook onz pagina 1+2 TimotheŁs.
Zie ook debijbel.nl. 

Welk Bijbelboek in het Nieuwe Testament is gericht aan 'allen die geroepen zijn en aan wie de liefde van God, de Vader, en de bescherming van Jezus Christus zijn ten deel gevallen'?


27 % (afgerond)De eerste brief van Petrus.
32 % (afgerond)De brief van Judas. 
17 % (afgerond)De brief van Jakobus.
23 % (afgerond)De HebreeŽnbrief.

De Bijbel zegt: "Van Judas, dienaar van Jezus Christus en broer van Jakobus. Aan allen die geroepen zijn en aan wie de liefde van God, de Vader, en de bescherming van Jezus Christus ten deel vallen. Barmhartigheid zij u, vrede en liefde, in overvloed." (Judas:1-2.)Zie ook onz pagina Judas.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
61% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl