4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 10-12-2018 (niveau 1)geen eerdere test beschikbaar 10 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 10-12-2018 zo ingevuld: 

In het Bijbelboek Exodus (=uittocht) staat de onderdrukking van het volk IsraŽl in Egyte beschreven en hun bevrijding daaruit. Mozes trekt met het volk door de Rietzee (de Rode zee), terwijl het water links en rechts als een muur omhoog staat.

Wat gebeurt er als het water daarna terugstroomt?


2 % (afgerond)De IsraŽlieten die niet op de Heer hebben vertrouwd, verdrinken.
90 % (afgerond)Het water overspoelt het leger van de farao en niemand overleeft het. 
8 % (afgerond)De farao en zijn leger maken rechtsomkeert.

Als Mozes op bevel van de Heer zijn arm uitstrekt boven de zee, stroomt het water terug; precies op het moment dat het leger van de farao over het pad door de zee wil gaan.

Niemand van hen blijft in leven.Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Spreuken gaat het vaak over wijzen en dwazen; over rijkdom en armoede. Volgens de spreukendichter heeft het geen nut als een dwaas veel geld zou hebben.

Wat zou hij daarmee moeten? Hij kan er toch geen ........ mee kopen!


97 % (afgerond)wijsheid 
1 % (afgerond)huis
2 % (afgerond)macht
rijdier

Een dwaas kan er immers toch geen wijsheid mee kopen. (Spreuken 17:16.)Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl. 

Een van de vier evangeliën in de Bijbel is geschreven door Johannes. Hij vertelt dat Jezus 5000 mensen te eten heeft gegeven van vijf broden en twee vissen.

Hoe kwam Jezus volgens Johannes aan die broden en vissen?


72 % (afgerond)Andreas was een jongen tegengekomen die dit voedsel bij zich had. 
16 % (afgerond)Mensen die iets bij zich hadden moest dat afgeven.
11 % (afgerond)De leerlingen hadden dit voedsel gekocht in het dorp.

Jezus vraagt aan Filippus waar ze brood zouden kunnen kopen, maar hij wist zelf al hoe het dit zou gaan oplossen. Dan komt Andreas, de broer van Petrus, met de vijf broden en twee vissen, die een jongen bij zicht heeft.Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Maria bevalt in Betlehem van haar zoon. Ze legt hem in een voederbak.

WAAR of NIET WAAR: Ze doet dit, omdat het een familietraditie is.


4 % (afgerond)waar
96 % (afgerond)niet waar 

De Bijbel zegt: "Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in en voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf in de stad." (Lucas 2:7.)Zie ook onz pagina Advent, Kerstmis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
89% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl