4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 10-12-2018 (niveau 3)geen eerdere test beschikbaar 10 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 10-12-2018 zo ingevuld: 

Na de zondeval schamen Adam en Eva zich tegenover God. Ook schamen zijn zich voor hun naaktheid. God neemt het initiatief om weer contact te zoeken en geeft hun kleding die gemaakt is van ........ .


rietstengels
boombast
67 % (afgerond)dierenvellen 
32 % (afgerond)vijgenbladeren

Hoewel Adam en Eva vaak worden afgebeeld met vijgenbladeren om zich te bedekken, hebben ze deze kledij hooguit ťťn dag gedragen. Want toen God 'in de koelte van de avondwind (Genesis 3:8)' naar Adam en Eva zocht, werd de zonde bekend en voerde God het eerste dierenoffer zelf uit. Van dierenvellen maakte hij toen kleren en trok hen die aan.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl. 

In Spreuken zegt Salomo: "Mijn zoon, een berisping van de Heer mag je nooit terzijde schuiven, zijn bestraffing moet je zonder afschuw ondergaan, want ........ ."


1 % (afgerond)de Heer zal je anders in zijn toorn straffen
12 % (afgerond)alleen een dwaas blijft voortgaan op de verkeerde weg
5 % (afgerond)de Heer zal niet onschuldig houden wie ongehoorzaam is
82 % (afgerond)de Heer straft wie hij liefheeft, zoals een vader die houdt van zijn zoon 

In Spreuken 3:11 en 12 staat de vaderlijke vermaning, maar laat Salomo ook duidelijk zien dat God terechtwijst uit liefde!Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl. 

In MatteŁs 10 staat dat Jezus twaalf leerlingen (de apostelen) bijzondere gaven meegeeft. Welke?


20 % (afgerond)De verkondiging van het woord en het genezen van elke kwaal of ziekte.
12 % (afgerond)Het uitdrijven van onreine geesten en het verkondigen van het woord.
62 % (afgerond)Het uitdrijven van onreine geesten en het genezen van elke kwaal of ziekte. 
5 % (afgerond)Het schenken van vergeving van zonden en het genezen van elke kwaal of ziekte.

In de Bijbel staat dat Jezus zijn leerlingen macht gaf over de onreine geesten om die uit te drijven, en om elke ziekte of kwaal te genezen.Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Als Herodes vraagt waar een nieuwe koning wordt geboren, antwoorden de hogepriesters en schriftgeleerden met een citaat: ďEn jij Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk IsraŽl zal hoeden."

Van welke profeet zijn deze woorden?


28 % (afgerond)Jesaja
2 % (afgerond)Jeremia
68 % (afgerond)Micha 
2 % (afgerond)Hosea

De Bijbel zegt: "Uit jou Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over IsraŽl zal heersen."Zie ook onz pagina Advent, Kerstmis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
70% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl