4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 11-12-2018 (niveau 1)eerdere test 11 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 11-12-2018 zo ingevuld: 

Als de Israëlieten in het beloofde land Kanaän wonen, worden ze jarenlang geleid door rechters (richters). Een van hen is Simson, bekend om zijn enorme kracht.
Waardoor ging die kracht verloren?


99 % (afgerond)Door het knippen van zijn haar 
1 % (afgerond)Door het drinken van de wijn

Simson kreeg speciale kracht van God zolang hij Nazireeër was. Als voorwaarde voor dat Nazireeërschap gold dat zijn haar niet mocht worden afgeknipt. In het Bijbelboek Rechters, hoofdstuk 13-16, staat zijn geschiedenis.Zie ook onz pagina Rechters.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Psalm 6 uit het boek Psalmen, in het Oude Testament van de Bijbel, is een gebed om vergeving.

De dichter, David, heeft zoveel gehuild dat zijn ........ nat is/zijn van tranen.


23 % (afgerond)baard
25 % (afgerond)mantel
13 % (afgerond)haren
38 % (afgerond)kussen en zijn bed 

David is moe van het zuchten, zijn ogen zijn gezwollen van verdriet, want waar is God toch? David is bang.Zie ook onz pagina Psalmen.
Zie ook debijbel.nl. 

Een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven door Marcus. Hierin staat dat Jezus een aantal van zijn leerlingen een specifieke taak geeft; zij worden aangesteld als apostelen en moeten Jezus vergezellen.

Aan ........ van hen geeft Jezus deze taak.


77 % (afgerond)twaalf 
9 % (afgerond)elf
12 % (afgerond)drie
1 % (afgerond)tien

Jezus had twaalf leerlingen uitgekozen die hij apostelen noemde. Zij moeten Jezus vergezellen en hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. Ze kregen ook macht om demonen uit te drijven (Marcus 3:14-18).Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Tijdens de kerstdagen wordt de geboorte van Jezus Christus gevierd. Waar is hij geboren?


3 % (afgerond)In Nazaret.
Iin Jeruzalem.
96 % (afgerond)In Betlehem. 
In Kana.

De Bijbel zegt: "Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea." In Nazaret is Jezus opgegroeid, in Kana veranderde hij water in wijn en in Jeruzalem is hij ter dood veroordeeld.Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
78% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl