4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 11-12-2018 (niveau 2)eerdere test 11 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 11-12-2018 zo ingevuld: 

In het Bijbelboek Exodus weigert de farao van Egypte om het volk Israël te laten vertrekken en daarom stuurt God tien plagen. Bij de laatste plaag zullen alle eerstgeborenen van mensen en dieren sterven.

Ook bij de Israëlieten?


11 % (afgerond)Nee, de IsraŽlieten worden gered op grond van Gods verbond met Abraham, Isaak en Jakob.
1 % (afgerond)Ja, ook bij de IsraŽlieten sterven alle eerstgeborenen.
87 % (afgerond)Ja, behalve als zij bloed van een lam aan de deurposten en de bovendorpel hebben aangebracht. 
1 % (afgerond)Nee, de IsraŽlieten worden gered omdat zij in God geloven.

Voor de Israëlieten is er redding: zij mogen schuilen achter het bloed van het pesachlam.

Om middernacht gaat de Heer rond door Egypte en doodt alle eerstgeborenen, maar aan de huizen waar het bloed van het pesachlam aan de deurposten gestreken is, gaat het oordeel voorbij.Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Nehemia speelt een belangrijke rol bij de herstelwerkzaamheden in Jeruzalem, na de 70-jarige ballingschap. 

Waartoe wekt Nehemia, als hij in Jeruzalem aankomt, de achtergeblevenen in Juda op?


10 % (afgerond)Tot overleg met de tegenstanders om tot vrede te komen.
80 % (afgerond)Tot het opbouwen van de stadsmuur, zodat ze niet langer het mikpunt van spotters zijn. 
11 % (afgerond)Tot het sturen van een verzoek om hulp aan koning Artaxerxes.

Hij deelde de bewoners van Jeruzalem mee dat God hem bescherming had geboden en bracht ook de woorden van de koning over.Zie ook onz pagina Nehemia.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Welke van de volgende Bijbelboeken horen bij de zogenaamde ‘kleine profeten’?


66 % (afgerond)Hosea, Obadja, Jona en Habakuk 
15 % (afgerond)Amos, Nahum, Ezra en Zacharia
6 % (afgerond)EzechiŽl, Hosea, Jona en Sefanja
13 % (afgerond)Obadja, JoŽl, DaniŽl en Amos

De laatste twaalf boeken van het Oude Testament worden ‘de kleine profeten’ genoemd. Dit zijn: Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Zacharia en Maleachi.Zie ook onz pagina De Bijbel.
Zie ook christipedia.nl. 

Zacharias en Elisabet, die al op hoge leeftijd zijn, krijgen van de engel Gabriël te horen dat Elisabet een zoon zal baren. 

De engel vertelt hun dat deze zoon als een bode voor God uit zal gaan met de geest en de kracht van ........ .

Welke profeet uit het oude testament wordt hier genoemd?


22 % (afgerond)Jesaja
2 % (afgerond)Zacharia
1 % (afgerond)DaniŽl
75 % (afgerond)Elia 

De Bijbel zegt: "Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht van Elia."Zie ook onz pagina Advent, Kerstmis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
77% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl