4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 11-12-2018 (niveau 3)eerdere test 11 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 11-12-2018 zo ingevuld: 

Het Bijbelboek Exodus beschrijft de onderdrukking van het volk Israël, de bevrijding uit Egypte en het leven van Mozes.

Met wie trouwt Mozes?


3 % (afgerond)Met Sifra.
94 % (afgerond)Met Sippora. 
2 % (afgerond)Met Eliseba.
1 % (afgerond)Met de dochter van de farao.

Elisaba trouwt met Mozes' broer Aäron.

De dochter van de farao is de pleegmoeder van Mozes.

Sifra was een van de vroedvrouwen die de zwangere Hebreeuwse vrouwen van het volk Israel in Egypte dienden. Dit was ten tijde de geboorte van Mozes.Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Het komt veel voor dat koningen eerst de Heer dienen en zich dan tegen hem keren.

Wie is een positieve uitzondering?


24 % (afgerond)Uzzia
15 % (afgerond)Jotam 
15 % (afgerond)Amasja
46 % (afgerond)Joas

Van Jotam wordt niet vermeld dat hij zich van de Heer afkeert.Zie ook onz pagina 1+2 Koningen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Hoe heet de moeder van de evangelist (Johannes) Marcus?


34 % (afgerond)Johanna
25 % (afgerond)Eunice
35 % (afgerond)Maria 
6 % (afgerond)Elisabet

Maria (niet Maria van Jozef!) was de moeder van Marcus. Johanna was een van de vrouwen die Jezus navolgde. Eunice was de moeder van Timoteüs. Elisabet was de moeder van Johannes de Doper.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Kort voor het kindje Jezus wordt geboren valt de priester Zacharias de eer te beurt om in de tempel het reukoffer op te dragen. Hij krijgt daar een boodschap van de engel Gabriël.

Wat doet hij als hij daarna weer buiten komt, waar de mensen staan te wachten? 


2 % (afgerond)Hij valt voorover.
2 % (afgerond)Hij gaat meteen naar huis.
92 % (afgerond)Hij maakt gebaren. 
3 % (afgerond)Hij huilt.

De Bijbel zegt: "Hij maakte gebaren tegen hen maar spreken kon hij niet." Zacharias zou stom blijven en niet kunnen spreken tot alles gebeurd was wat de engel voorzegd had.

Zie ook onz pagina Advent, Kerstmis.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
59% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl