4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 12-12-2018 (niveau 2)eerdere test 12 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 12-12-2018 zo ingevuld: 

Als het volk Israël in het beloofde land is aangekomen krijgt elke stam een deel van het land, maar de Levieten krijgen 48 steden. Zes daarvan zijn de zogenaamde vrijsteden.

Wat is een vrijstad?


7 % (afgerond)Een stad waar je vrij bent van belastingen.
90 % (afgerond)Een stad waar je naartoe mag vluchten als je zonder opzet iemand hebt gedood. 
3 % (afgerond)Een stad waar je vrij mag bouwen, zonder toestemming vooraf.

Numeri 35:9-12 vertelt over de vrijsteden. Het ging om een vrijplaats tegen bloedwrekers. De mensen die er naartoe waren gevlucht moesten dan wel in die vrijstad blijven totdat de hogepriester was gestorven.Zie ook onz pagina Numeri.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Het boek Spreuken bevat veel wijsheden, vaak in de vorm van tegenstellingen.

In hoofdstuk 14 staat: "Wie een verschoppeling (een geringe) onderdrukt, beledigt zijn schepper, wie zich over een arme ontfermt, ........ ."


56 % (afgerond)eert hem 
42 % (afgerond)zal door God beloond worden
3 % (afgerond)is echt een volgeling van Jezus

Spreuken 14:31 zegt: "Wie een verschoppeling onderdrukt, beledigt zijn schepper, wie zich over een arme ontfermt, eert hem (Hem)." 'Hem' verwijst dus naar 'de schepper'.

 

In de Bijbel is zorg voor de armen een bekend thema.

Zie ook bijvoorbeeld vers 21: "Wie zijn medemens veracht, is een zondaar, maar gelukkig hij die zich bekommert om de armen."Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

In Lucas staat: "Luid klinkt een stem in de woestijn: 'Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden! Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend; en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.'"

Wie is hier de spreker? 


3 % (afgerond)Jakobus, de zoon van ZebedeŘs.
9 % (afgerond)Jezus Christus.
88 % (afgerond)Johannes, de zoon van Zacharias. 
Judas Iskariot.

Deze tekst gaat over Johannes, de zoon van Zacharias, ook wel Johannes de Doper genoemd.Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Maria zal binnenkort een zoon krijgen. Ook haar familielid Elisabet, die al op hoge leeftijd is, heeft een zoon gekregen. De buren en familieleden willen de jongen Zacharias noemen, naar zijn vader.

Elisabet zegt dat hij een andere naam krijgt.

Welke? 


1 % (afgerond)David
98 % (afgerond)Johannes 
Jozef
Lucas

De Bijbel zegt: " Maar zijn moeder zei: 'Nee, Johannes zal hij heten'."Zie ook onz pagina Advent, Kerstmis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
83% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl