4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 13-12-2018 (niveau 1)eerdere test 13 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 13-12-2018 zo ingevuld: 

Genesis is het eerste Bijbelboek. Hierin staat dat Adam en Eva mogen wonen in 'het paradijs', een prachtige tuin. 

In de Bijbel heet deze plek: de tuin van ........ .


97 % (afgerond)Eden 
1 % (afgerond)God
2 % (afgerond)Getsemane
Adam

De 'tuin in Eden' of de 'hof van Eden' wordt beschreven als een prachtig paradijs dat God voor Adam en Eva had gemaakt. Eden is een landstreek en deze tuin lag in die landstreek. De hof van Getsemane is een tuin die vlakbij Jeruzalem ligt en pas in het Nieuwe Testament genoemd wordt (Marcus 14:32).Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Spreuken wordt een bepaald product voorgesteld als het toppunt van zoetheid. Neem je er echter  teveel van, dan kan dat schadelijke gevolgen voor je lichaam hebben.

Welk product bedoelt de schrijver?


1 % (afgerond)koek
melk
76 % (afgerond)honing 
23 % (afgerond)wijn

Spreuken 25 spreekt over honing in vers 16 en ook in vers 27.

Honing wordt gebruikt om aan te geven dat het beloofde land goed is om te wonen: "Een land, overvloeiend van melk en honing."

Ook wordt gezegd dat vriendelijke woorden zijn  als honingzeem.Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven door Matteüs. in dit evangelie zegt Jezus tegen Petrus dat hij iets 'tot zeventig maal zeven keer' moet doen. 

Wat moet Petrus zo vaak doen?


80 % (afgerond)Zijn broeder of zuster vergeven. 
3 % (afgerond)Op zijn woorden letten.
13 % (afgerond)Zijn naaste helpen.
3 % (afgerond)Zijn ouders eren.

In de Bijbel staat dat Petrus aan Jezus vraagt hoe vaak hij zijn broeder of zuster zou moeten vergeven. Het antwoord van Jezus geeft aan dat vergeven in feite altijd moet.Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven door Lucas.

Zacharias kreeg van een ........ te horen dat hij een zoon zou krijgen.


3 % (afgerond)priester
vriend
97 % (afgerond)engel 

Lucas schrijft dat het een engel was die aan Zacharias verscheen en hem vertelde dat zijn vrouw Elisabet een zoon zou baren.

Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
88% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl