4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 13-12-2018 (niveau 2)eerdere test 13 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 13-12-2018 zo ingevuld: 

In Genesis wordt verteld over de Schepping, waartoe ook de eerste mens, Adam, behoort. Adam krijgt een groot aantal kinderen.

Welke zoon van Adam is de voorvader van Noach?


81 % (afgerond)Set 
7 % (afgerond)Kan
10 % (afgerond)Abel
3 % (afgerond)Irad

Set is de derde zoon van Adam en Eva die bij naam genoemd wordt. Waarschijnlijk is hij het eerste kind nadat Abel gedood is. Hij hoeft echter niet ook het derde kind van Adam en Eva te zijn, want Adam 'verwekte zonen en dochters' (Genesis 5:4). Van Set stamde uiteindelijk ook Noach af.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Koning David heeft veel van zijn wensen in vervulling zien gaan.

Wat heeft hij echter graag willen doen, waarvoor God hem geen toestemming heeft gegeven?


2 % (afgerond)Nog een paar mooie paleizen voor zichzelf bouwen.
92 % (afgerond)Een stenen tempel bouwen waarin God kan wonen. 
3 % (afgerond)Zijn paleis z uitzonderlijk mooi maken dat hij daarmee beroemd wordt en zijn naam altijd bekend blijft.
3 % (afgerond)In een tent gaan wonen omdat de ark van Gods verbond ook in een tent staat.

Het raakte David dat hij zelf in een mooi paleis woonde terwijl de ark van God, waarin God woonde, in een tent stond. Daarom nam hij zich voor om een stenen tempel te maken waarin God kon wonen. Maar God gaf aan dat David de tempel niet mocht bouwen omdat er teveel bloed aan zijn handen kleefde. Davids zoon Salomo heeft later de tempel gebouwd.Zie ook onz pagina 1+2 Kronieken.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De schrijver van Psalm 119 zegt dat hij meer inzicht heeft dan ouderen.

Waarom denkt hij dat?


1 % (afgerond)Omdat hij nooit gezondigd heeft.
80 % (afgerond)Omdat hij Gods regels opvolgt. 
19 % (afgerond)Omdat God van hem houdt.

De Bijbel zegt: "Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters, want ik overdenk uw richtlijnen, ik heb meer inzicht dan ouderen,

want uw regels volg ik op."Zie ook onz pagina Psalmen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De engel Gabriël vertelt Maria dat ze een zoon zal krijgen, maar ook dat haar familielid Elisabet zwanger is, van wie men dacht dat ze geen kinderen kon krijgen.

Welk argument gebruikt de engel om duidelijk te maken dat dit waar is?


25 % (afgerond)Elisabet heeft haar leven lang gebeden.
8 % (afgerond)God wil dat de mensen stoppen met het het minachten van Elisabet.
54 % (afgerond)God kan alles doen. 
13 % (afgerond)God kan het verdriet van Elisabet niet langer aanzien.

De Bijbel zegt: "Want voor God is niets onmogelijk."Zie ook onz pagina Advent, Kerstmis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
77% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl