4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 13-12-2018 (niveau 3)eerdere test 13 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 13-12-2018 zo ingevuld: 

Het land Israël wordt verdeeld onder de twaalf stammen.

Welke van de drie gebieden op de kaart is het land van de stam Benjamin?

 

 


66 % (afgerond)gebied III 
17 % (afgerond)gebied I
17 % (afgerond)gebied IIZie ook onz pagina Jozua.
Zie ook debijbel.nl. 

De vierentwintigste dag van de zevende maand in het Bijbelboek Nehemia kun je aanduiden als een dag van ........ .


26 % (afgerond)lofprijzing
55 % (afgerond)boete en bede 
18 % (afgerond)dankbaarheid
1 % (afgerond)gehoorzaamheid

Het volk deed belijdenis van hun zonden en van de ongerechtigheden van hun vaderen. Er volgt een gebed (hoofdstuk 9:6-37) dat aangeeft hoe God gehandeld heeft met zijn volk en hoe het volk telkens weer afdwaalde.

Zie ook onz pagina Nehemia.
Zie ook debijbel.nl. 

In Johannes staat dat Jezus op de sabbat een blinde geneest, tot woede van de Joodse leiders. De man wordt streng ondervraagd en als hij spitse antwoorden geeft, sturen ze hem weg uit de tempel.

Vul in: Jezus zoekt de man op en vraagt: " ........ "


48 % (afgerond)Gelooft u in de Mensenzoon? 
8 % (afgerond)Gelooft u dat meer dan de tempel hier is?
29 % (afgerond)Waarom hebben ze u weggejaagd?
16 % (afgerond)Wat denkt u van de Christus?

Jezus vroeg: "Gelooft u in de Mensenzoon?" Hij antwoordde: "Als ik wist wie het was, heer, zou ik in hem geloven". "U kijkt naar hem en u spreekt met hem," zei Jezus.
De man boog zich voor Jezus neer en sprak: "Ik geloof, Heer."

Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl. 

De herders ontvangen de boodschap dat in de stad van David hun redder geboren is.

Hij is de messias, de ........ .


48 % (afgerond)Heiland
18 % (afgerond)Heer 
Machtige
34 % (afgerond)Zoon van God

De Bijbel zegt: "Vandaag is in de stad van David, jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer."Zie ook onz pagina Advent, Kerstmis.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
47% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl