4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 14-12-2018 (niveau 3)eerdere test 14 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 14-12-2018 zo ingevuld: 

In de boeken van Mozes wordt de tabernakeldienst beschreven. Een speciaal geslacht moet zorgen voor het vervoer van de voorwerpen uit het allerheiligste deel van deze tent.

Hoe heet dat geslacht?


48 % (afgerond)De Kehatieten. 
14 % (afgerond)De Merarieten.
38 % (afgerond)De Gersonieten.

In Numeri 4 staat dat de Kehatieten deze speciale taak hadden.

De Gersonieten hadden tot taak om de kleden en de touwen van de tent te verzorgen (Numeri 4:21-28).

De Merarieten hadden tot taak om de planken en de palen te dragen.Zie ook onz pagina Numeri.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

In het Bijbelboek Spreuken zegt Salomo: "Mijn zoon, een berisping van de Heer mag je nooit terzijde schuiven, zijn bestraffing moet je zonder afschuw ondergaan, want ........ ."


anders zal je straf verdubbeld worden
de Heer geeft je daarvoor de kracht
83 % (afgerond)de Heer straft wie hij liefheeft, zoals een vader die houdt van zijn zoon 
16 % (afgerond)de Heer is rechtvaardig, zoals een vader die zijn zoon terechtwijst

Spreuken 3:11 en 12 vertellen dat zo'n bestraffing voortkomt uit liefde.

God straft om te behouden. 

Zie ook Psalm 103:10 en Hebreeën 12:6-10.Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Amos heeft een boodschap voor het volk Israël. Hij stelt eerst, namens God, een aantal eenvoudige vragen.
Dit is een van de vragen die Amos stelt: “ ........ ooit een vogel ........ als ........ ontbreekt?”


38 % (afgerond)Legt – haar eieren – het nest
49 % (afgerond)Duikt - in het klapnet neer – het aas 
2 % (afgerond)Vliegt – naar het zuiden – de zwerm
11 % (afgerond)Verlaat – het nest – het voedsel

Deze eenvoudige vragen maken een oorzaak-gevolg relatie duidelijk. Niet alleen in de natuur is dat zo, maar ook bij God. Wat God met het volk gaat doen heeft het volk aan zichzelf te danken.

Amos 3:5 zegt: “Duikt ooit een vogel in het klapnet neer als het aas ontbreekt?”

Oftewel: Het is een domme vogel die op het aas afkomt en dan -pats!- in het klapnet terecht komt. Eigen schuld.Zie ook onz pagina Amos.
Zie ook debijbel.nl. 

Als Zacharias en Elisabet al bejaard zijn krijgen ze te horen dat ze een zoon zullen krijgen. Zacharias behoort tot de priesterafdeling Abia. Van Elisabet staat, heel bijzonder, vermeld van wie zij afstamt.

Wie is die persoon? 


77 % (afgerond)Aδron 
9 % (afgerond)Abiram
6 % (afgerond)Amasja
9 % (afgerond)Asaf

De Bijbel zegt: "Zijn vrouw, Elisabet stamde af van Aäron."Zie ook onz pagina Advent, Kerstmis.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
64% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl