4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 15-12-2018 (niveau 1)eerdere test 15 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 15-12-2018 zo ingevuld: 

Het volk Israël trekt onder leiding van Mozes door de woestijn op weg naar het beloofde land Kanaän. 

Op welke manier gaat de Heer met hen mee?


2 % (afgerond)Door een engelenleger.
86 % (afgerond)Overdag in een wolkkolom en 's nachts in een vuurzuil. 
12 % (afgerond)Dat staat niet beschreven in de Bijbel.

In Exodus 13:20-22 staat dat de Heer met hen meegaat en op welke manier.Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook christipedia.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De Israëlieten verblijven in ballingschap in Babylonië. Onder hen zijn ook jongemannen van koninklijke afkomst, zoals Daniël en zijn drie vrienden.

Deze vrienden heten Sadrach, Mesach en ........ .


18 % (afgerond)Jafet
11 % (afgerond)Boaz
Johannes
71 % (afgerond)Abednego 

DaniŽl en zijn drie vrienden krijgen in BabyloniŽ andere namen. De vrienden worden verder vermeld met hun nieuwe naam, maar DaniŽl wordt nog steeds DaniŽl genoemd.

Zie ook onz pagina DaniŽl.
Zie ook debijbel.nl. 

Een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven door Marcus. Hierin wordt verteld over een verlamde man.

Hij wordt gedragen door ........ mannen, die hem door het dak naar beneden laten zakken tot voor Jezus' voeten.


6 % (afgerond)vijf
12 % (afgerond)drie
4 % (afgerond)zes
78 % (afgerond)vier 

De verlamde man werd door vier anderen gedragen.Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl. 

Waarom heeft Maria haar kindje hierin gelegd?

 


97 % (afgerond)Omdat er geen plaats was in het nachtverblijf (de herberg). 
1 % (afgerond)Omdat de engel haar dat gezegd heeft.
1 % (afgerond)Omdat Jozef deze voerbak (kribbe) speciaal daarvoor gemaakt heeft.

De engel heeft Maria verteld dat ze zwanger zal raken door de heilige Geest en dat ze haar kind Jezus moet noemen. (Lucas 1:31.)

Jozef was timmerman, maar in de Bijbel staat niet dat hij een voerbak voor het kindje gemaakt heeft.Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
83% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl