4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 15-12-2018 (niveau 2)eerdere test 15 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 15-12-2018 zo ingevuld: 

Salomo is het prototype van iemand die álles méé heeft en tóch God verlaat. Hij wordt opgeslokt door afgoderij. God scheurt het koningschap van Salomo los. De profeet Achia maakt dat feitelijk door zijn mantel in twaalf stukken te scheuren, en wijst Salamo's ambtenaar Jerobeam aan als koning over het afgescheurde tienstammenrijk.

Hoe reageert koning Salomo?


33 % (afgerond)Salomo scheurt zijn kleren, trekt een boetekleed aan en begeeft zich naar de tempel van de Heer.
24 % (afgerond)Salomo wil Jerobeam doden. 
17 % (afgerond)Salomo denkt bij zichzelf: “Dat betekent dat er zolang ik leef, rust en vrede zal heersen.”
26 % (afgerond)Salomo keert zijn gezicht naar de muur, weent bittere tranen en bidt.

De Bijbel zegt: "Salomo wilde Jerobeam doden, daarom week Jerobeam uit naar Egypte, waar hij bij koning Sisak zijn toevlucht zocht. Hij bleef daar tot Salomo gestorven was (1 Koningen 11:40)."

De overige antwoorden zijn verschillende reacties op onheilsberichten van koning Hizkia (2 Koningen 19:1 en 20:3-4,19).Zie ook onz pagina 1+2 Koningen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Nehemia speelt een belangrijke rol bij het herstel van de muur om Jeruzalem na de ballingschap. Hij verneemt van zijn broer het slechte nieuws over de toestand van Jeruzalem.

Wat is zijn reactie?


1 % (afgerond)Hij gaat naar huis om alles te verwerken.
2 % (afgerond)Hij kan de berichten niet geloven.
65 % (afgerond)Hij huilt, rouwt, vast en roept de God van de hemel aan. 
33 % (afgerond)Hij vertelt de `jobstijding` over Jeruzalem aan de koning.

Het scheuren van de kleding, het strooien van as (stof) op het hoofd en het uittrekken van de haren van baard en hoofd waren veelal de uiterlijke tekenen van rouw en boetedoening.Zie ook onz pagina Nehemia.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het evangelie volgens Johannes staat dat Jezus naar het loofhuttenfeest komt in Jeruzalem.

Plotseling roept hij iets in de tempel, zodat iedereen het kan horen.

Wat roept Jezus daar?


30 % (afgerond)"Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!" 
66 % (afgerond)"Waarom maken jullie de tempel tot een marktplaats?"
2 % (afgerond)"Ik ben de beloofde Messias."
1 % (afgerond)"Ik ben de profeet van God gegeven!"

In het Johannesevangelie staat dat Jezus tijdens het loofhuttenfeest roept dat ieder bij hem mag komen en mag drinken van het levend water.Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Maria bevalt in Betlehem van haar zoon. Als dit beschreven wordt, staat er nog een toevoeging bij over haar zoon.

Welke?


25 % (afgerond)Het is haar zoon van de belofte.
5 % (afgerond)Het is haar Godsgeschenk.
69 % (afgerond)Het is haar eerstgeborene. 
1 % (afgerond)Het is haar enige.

De Bijbel zegt: "Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene."Zie ook onz pagina Advent, Kerstmis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
47% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl