4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 15-12-2018 (niveau 3)eerdere test 15 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 15-12-2018 zo ingevuld: 

Welke Bijbelboek uit het Oude Testament bevat, evenals het Bijbelboek Daniël, een aantal Aramese teksten?


35 % (afgerond)Ester
14 % (afgerond)Zacharia
33 % (afgerond)Ezra 
18 % (afgerond)Nehemia

De invloed van het in PerziŽ en BabyloniŽ gesproken Aramees in de tijd van de ballingschap is hier debet aan.

Zie ook onz pagina DaniŽl.
Zie ook christipedia.nl. 

De profeet Jeremia krijgt een droombeeld (visioen) over het oordeel van God over het koninkrijk Juda door de hand van de Babyloniërs. Wat ziet hij in het visioen in Jeremia 1?


18 % (afgerond)Een dal met dorre doodsbeenderen.
8 % (afgerond)Een verterend vuur.
5 % (afgerond)Een hete woestijnwind.
68 % (afgerond)Een gloeiend hete kookpot. 

Jeremia ziet in een visioen een gloeiende kookpot die vanuit het noorden overhelt. Volken uit het noorden zullen het land binnenvallen; zo straft de HEER zijn volk voor de afgoderij.Zie ook onz pagina Jeremia.
Zie ook debijbel.nl. 

Petrus schrijft in zijn eerste brief dat Jezus voor de grondvesting van de wereld door God is uitgekozen. Ergens anders in de Bijbel staat een soortgelijk vers dat beschrijft dat wij door God zijn uitgekozen in Christus.

In welk boek staat dit vers?


10 % (afgerond)In Openbaringen.
81 % (afgerond)In EfeziŽrs. 
4 % (afgerond)In Genesis.
5 % (afgerond)In Jesaja.

"In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde zoon."Zie ook onz pagina 1+2 Petrus.
Zie ook debijbel.nl. 

Zacharias en Elisabet, die al op hoge leeftijd zijn, krijgen van de engel Gabriël te horen dat Elisabet een zoon zal baren. Deze zoon zal vervuld worden met de heilige Geest.

Op welk moment zal dat zijn?


18 % (afgerond)Direct bij zijn geboorte.
9 % (afgerond)Als hij daadwerkelijk aan zijn door God gegeven taak gaat beginnen.
12 % (afgerond)Als zijn naam, Johannes, voor het eerst wordt uitgesproken door Zacharias.
62 % (afgerond)Tijdens de zwangerschap van Elisabet. 

De Bijbel zegt: "Hij zal vervuld worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is."

Zie ook onz pagina Advent, Kerstmis.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
61% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl