4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 17-12-2018 (niveau 1)eerdere test 17 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 17-12-2018 zo ingevuld: 

Het volk Israël is bevrijd uit de slavernij in Egypte en trekt onder leiding van Mozes door de woestijn, op weg naar het beloofde land.

De Heer geeft het volk tijdens die reis de tien geboden, geschreven op twee stenen platen. Een van die geboden luidt:

"Misbruik ........ van de Heer, uw God, niet."


1 % (afgerond)het gebod
98 % (afgerond)de naam 
de liefde

In Exodus 20:7 staat dat de naam van de Heer niet misbruikt mag worden. Andere vertalingen zeggen: "Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken."Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Spreuken staat: "Leg over een ander geen vals getuigenis af, waarom zou je liegen?"

Komt dit ook voor in de tien geboden?


82 % (afgerond)Ja. 
18 % (afgerond)Nee.

Het negende van de tien geboden luidt: "Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste."Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Een van de vier evangeliën in de Bijbel is geschreven door Johannes. Hij vertelt over het leven van Jezus. 

Waar doet Jezus het eerste wonderteken?


17 % (afgerond)Op het meer van Galilea.
12 % (afgerond)Op het tempelplein.
68 % (afgerond)In Kana. 
3 % (afgerond)In Betlehem.

Jezus heeft in Kana op een bruiloft water in wijn veranderd. Dit was het eerste wonderteken dat hij deed.Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

 

Deze man hoort in de tempel van een engel dat hij en zijn vrouw een zoon zullen krijgen, terwijl ze beiden hoogbejaard zijn.

Hoe heet de vrouw?


34 % (afgerond)Sara
3 % (afgerond)Maria
63 % (afgerond)Elisabet 

Zacharias is priester en de engel Gabriël bezoekt hem in de tempel. Maria krijgt thuis bezoek van Gabriël. (Lucas 1.)

Sara is de vrouw van Abraham. Ook zij zijn hoogbejaard als ze een zoon krijgen. Abraham heeft dit niet aangekondigd gekregen van een engel, maar God sprak zelf tegen Abraham. (Genesis 17:15.)Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
78% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl