4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 17-12-2018 (niveau 3)eerdere test 17 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 17-12-2018 zo ingevuld: 

In een van de geslachtsregisters in Genesis wordt de afstamming van Adam tot Noach gegeven.

Hoeveel generaties na Adam werd Noach geboren (Noachs generatie meegeteld)?


2 % (afgerond)Vijftig generaties.
29 % (afgerond)Vijftien generaties.
20 % (afgerond)Veertig generaties.
49 % (afgerond)Negen generaties. 

Inclusief Adam was Noach de tiende generatie in de genoemde geslachtslijn van mensen op aarde.

Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Wie (welk mens) wordt in het Bijbelboek Spreuken vergeleken met wind en wolken zonder regen?


8 % (afgerond)Een vrouw die in gezelschap het hoogste woord heeft.
74 % (afgerond)Een dwaas die teveel praat en denkt dat hij wijs is.
15 % (afgerond)Hij die prat gaat op een geschenk zonder waarde. 
3 % (afgerond)Een kind dat zijn vader probeert de les te lezen.

Volgens Spreuken 25:14 is iemand die prat gaat op een geschenk zonder waarde als wind en wolken zonder regen.

Iemand die zich beroemt op een valse gift, zegt de HSV.Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl. 

In Matteüs wordt verteld over de verheerlijking op de berg. Hier spreekt God de Vader: "Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde."

Wat volgt daarna?


15 % (afgerond)"Volg hem."
73 % (afgerond)"Luister naar hem." 
9 % (afgerond)"Geloof in hem."
4 %"Hij is mijn Zoon."

God zegt specifiek: "Luister naar hem."Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl. 

Zacharias is priester en wordt aangewezen om in Jeruzalem het reukoffer op te dragen. Waar precies moet hij dat doen? 


4 % (afgerond)Op het tempelplein.
15 % (afgerond)In de voorhof van de priesters.
80 % (afgerond)In het heiligdom van de Heer. 
In de voorhof van de vrouwen.

De Bijbel zegt: "Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer."

Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
54% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl