4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 18-12-2018 (niveau 1)eerdere test 18 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 18-12-2018 zo ingevuld: 

De weduwe Ruth komt, in het gelijknamige Bijbelboek, vanuit Moab in IsraŽl wonen, met haar schoonmoeder NoŲmi (Naomi).

Met wie trouwt Ruth vervolgens?


98 % (afgerond)Met Boaz. 
2 % (afgerond)Met Jozef.
Met Adam.

In het Oude Testament van de Bijbel staat het boek Ruth. In hoofdstuk 4 staat dat Ruth trouwt met Boaz, op wiens land ze aren heeft opgeraapt.

Jozef werd door zijn broers verkocht (Genesis 37) en ook de man van Maria heette Jozef.

Adam was de eerste mens (Genesis 4).Zie ook onz pagina Ruth.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De Psalmen, in het Oude Testament van de Bijbel, zijn liederen. Ze zijn geschreven door verschillende auteurs waarvan David de bekendste is.

Psalm 121 begint met de woorden: "Ik sla mijn ogen op naar ........ , vanwaar komt mijn hulp?"


30 % (afgerond)de hemel
52 % (afgerond)de bergen 
18 % (afgerond)boven

De psalmdichter, die overigens niet genoemd wordt in psalm 121, slaat zijn ogen op naar de bergen en weet dat zijn hulp van de Heer komt, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Zie ook onz pagina Psalmen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven door Marcus. Hij vertelt over mensen die op een of andere manier met Jezus in contact zijn geweest.

Betreft dit ook kinderen of alleen volwassenen?


4 % (afgerond)Alleen volwassenen,
96 % (afgerond)Ook kinderen. 

In Marcus 10:13-16 staat dat de mensen kinderen bij Jezus brengen en dat Jezus niet wil dat die kinderen worden tegengehouden. Hij zegt: "Wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan."

Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl. 

WAAR of NIET WAAR: De engel die Maria komt vertellen dat zij de moeder van Gods Zoon mag zijn, heet Gabriël.

 


96 % (afgerond)Waar; zijn naam wordt vermeld. 
4 % (afgerond)Niet waar; engelen hebben geen namen.

In Lucas 2 staat dat de engel Gabriël door God naar Maria gestuurd wordt. Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
85% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl