4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 19-12-2018 (niveau 1)eerdere test 19 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 19-12-2018 zo ingevuld: 

Wie gaan met Noach mee in dit schip als de zondvloed, een grote watermassa, over de aarde komt?

 


6 % (afgerond)Zijn vrouw, zijn zonen en zijn verdere familie en heel veel dieren.
93 % (afgerond)Zijn vrouw, zijn zonen met hun vrouwen en heel veel dieren. 
1 % (afgerond)Zijn zonen en heel veel dieren.

Noach is 600 jaar als de zondvloed komt. In de Bijbel wordt nauwkeurig vermeld wie er mee mogen in de ark. (Genesis 7:6-10.)Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het oude Israël werkten priesters en Levieten bij de tent van samenkomst (tabernakel) en later in de tempel. De priesters mochten de gaven (offers) houden om van te leven.

WAAR of NIET WAAR: De Levieten kregen het tiende deel van de opbrengst van het land.


29 % (afgerond)niet waar
71 % (afgerond)waar 

De Levieten kregen de tienden van de opbrengst van andere IsraŽlieten. Dit werd als een soort belasting aan hen afgedragen. Levieten kregen geen grond in bezit, alleen steden.

Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

In het evangelie volgens Matteüs staat dat de leerlingen (discipelen) van Jezus 's nachts vissen op het meer en in een storm terecht komen. Jezus loopt dan over het water naar hen toe.

Welke leerling wil ook op het water lopen?


4 % (afgerond)Johannes
91 % (afgerond)Petrus 
3 % (afgerond)Andreas
2 % (afgerond)Jakobus

In de Bijbel staat: "Petrus antwoordde: ĎHeer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen'."

Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Wie maakt geen deel uit van dit gezin?

Maria, Johannes, Jezus, Jozef


4 % (afgerond)Jozef
1 % (afgerond)Jezus
95 % (afgerond)Johannes 
Maria

Johannes is de zoon van Zacharias en Elisabet.Zie ook onz pagina Advent, Kerstmis.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
88% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl