4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 19-12-2018 (niveau 2)eerdere test 19 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 19-12-2018 zo ingevuld: 

Een belangrijke taak bij dienst in de ontmoetingstent (tabernakel) was weggelegd voor de Levieten, die de helpers waren van de priesters. God zegt dat de Levieten in het bijzonder zijn eigendom zijn.

Wat is het argument dat gebruikt wordt?


37 % (afgerond)In plaats van alle eerstgeborenen in IsraŽl behoren de Levieten God toe. 
15 % (afgerond)Ze zijn Gods eigendom omdat Levi bereid was de plaats van Benjamin in te nemen.
29 % (afgerond)Ze behoren God toe omdat uit de stam van Levi de Messias geboren zou worden.
19 % (afgerond)Op hen was het lot gevallen toen God ging kiezen.

De Bijbel zegt: "Ze zullen mij toebehoren in plaats van alle eerstgeboren Israëlieten."

De Messias zou geboren worden uit de stam van Juda.

Niet Levi, maar Juda stelde zich borg voor Benjamin.Zie ook onz pagina Leviticus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Het Bijbelboek Job vertelt over het lijden van Job. Zijn vrienden zoeken hem op, maar kunnen hem niet troosten. Ze maken zijn lijden zelfs nog erger met hun lange redevoeringen. In zijn antwoord op Bildad (een van de vier vrienden) roept Job ineens uit: "Ik weet: mijn redder leeft!"

Wie bedoelt Job met die redder (andere vertaling: verlosser)?


2 % (afgerond)Een engel van God.
98 % (afgerond)God, die tenslotte zal ingrijpen. 
Zijn grote vriend Sofar.
Satan, die dit allemaal bedacht heeft.

Job belijdt in hoofdstuk 20:25 en 26 dat hij God zal zien en dat God zal ingrijpen.

Satan verzoekt Job, maar hij blijft op God vertrouwen.Zie ook onz pagina Job.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament is geschreven door Lucas. Hierin vertelt Jezus het verhaal van de verloren zoon die met berouw terugkomt bij zijn vader nadat hij een losbandig leven heeft geleid.

Wat is de eerste reactie van de vader als hij zijn zoon ziet aankomen?


5 % (afgerond)Hij is blij en ontvangt zijn zoon hartelijk.
1 % (afgerond)Hij heeft medelijden met hem en geeft hem te eten.
94 % (afgerond)Hij rent op hem af, valt hem om de hals en kust hem. 
Hij is boos en teleurgesteld en wil hem niet zien.

Dit verhaal staat in Lucas 15:11-32.Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Vlak voor de geboorte van Jezus wordt er een volkstelling gehouden.

Welke keizer gaf de opdracht om dit te doen?


1 % (afgerond)keizer Julius
83 % (afgerond)keizer Augustus 
1 % (afgerond)keizer Nero
15 % (afgerond)keizer Quirinius

De Bijbel zegt: "In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven."Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
78% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl