4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 19-12-2018 (niveau 3)eerdere test 19 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 19-12-2018 zo ingevuld: 

Psalm 89 is een kunstig lied van de Ezrachiet Etan. Het lied vertelt over de trouw van God, maar ook over zijn troon.

Wat is de grondslag van Gods troon?


19 % (afgerond)Waarheid en trouw.
47 % (afgerond)Gerechtigheid en recht. 
14 % (afgerond)Liefde en trouw.
20 % (afgerond)Gerechtigheid en liefde.

Het vers gaat verder met: "Liefde en waarheid staan in uw dienst."Zie ook onz pagina Psalmen.
Zie ook debijbel.nl. 

Aan wie dicteerde Jeremia al zijn profetieën?


8 % (afgerond)Aan Sedekia.
79 % (afgerond)Aan Baruch. 
7 % (afgerond)Aan Josia.
6 % (afgerond)Aan Safan.

In Jeremia 36:4 staat dat Baruch de woorden van Jeremia opschreef in een boekrol.

Josia was koning in de tijd van Jeremia.

Safan was een hoge functionaris waar Jeremia contact mee had (Jeremia 26:24 en 29:14).

Sedekia is een zoon van Josia en werd benoemd tot regeerder van Juda.Zie ook onz pagina Jeremia.
Zie ook debijbel.nl. 

Paulus noemt zichzelf in de brief aan de gemeente in Efeze 'de allerminste van alle heiligen' en toch: "Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om ........ de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen."


74 % (afgerond)de heidenen 
24 % (afgerond)ieder die het horen wil
1 % (afgerond)de Joden
1 % (afgerond)de mensen van goede wil

In de Bijbel staat: "Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen."Zie ook onz pagina EfeziŽrs.
Zie ook debijbel.nl. 

De engel Gabriël vertelt Maria dat ze een zoon zal krijgen. Ze moet hem Jezus noemen. Ook zal hij een groot man en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. Hoe noemt de engel Maria's zoon nog meer?


53 % (afgerond)Heilig en Zoon van God. 
3 % (afgerond)Christus en Goede Herder.
39 % (afgerond)Hij geeft geen andere namen.
6 % (afgerond)Zuiver en Messias.

De Bijbel zegt: "Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God."

Zie ook onz pagina Advent, Kerstmis.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
63% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl