4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 21-12-2018 (niveau 2)eerdere test 21 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 21-12-2018 zo ingevuld: 

Het volk Israël woont in het beloofde land Kanaän. Omdat het volk niet naar de Heer luistert, wordt het overgeleverd aan vijandelijke volken en daaruit weer gered door een rechter (richter).

Welke rechter wordt door Barak gevraagd om mee ten strijde te trekken?


27 % (afgerond)Ehud, de linkshandige rechter.
55 % (afgerond)Debora, de enige vrouwelijke rechter. 
10 % (afgerond)Simson, de sterkste rechter.
8 % (afgerond)SamuŽl, de rechter en profeet.

In Rechters 4 staat dat Debora, rechter en profetes, Barak een opdracht geeft om te strijden. Barak wil echter alleen gaan als Debora hem vergezelt.Zie ook onz pagina Rechters.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Spreuken geeft Salomo wijze raad aan zijn zoon. Hij waarschuwt hem voor vreemde vrouwen en geeft hem de raad bij de geliefde van zijn jeugd te blijven.

Zij is volgens Salomo als een ........ .


59 % (afgerond)hinde 
2 % (afgerond)springbok
38 % (afgerond)gazelle
2 % (afgerond)lam

Salomo noemt haar een hinde, bekoorlijk als een ree.

Waarom, mijn zoon, zou je dan dwalen bij een lichtzinnige vrouw?Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl. 

Paulus schrijft in de brief aan de Efeziërs het volgende: "Zo zal  hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door ........ ."


20 % (afgerond)zijn Geest
2 % (afgerond)zijn schepping
23 % (afgerond)zijn liefde
56 % (afgerond)Christus Jezus 

In de Bijbel staat: "Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus."Zie ook onz pagina EfeziŽrs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Wat is niet waar over deze bijzondere ster?

 


26 % (afgerond)De magiŽrs (wijzen) volgen de ster vanuit het Oosten naar Jeruzalem. 
21 % (afgerond)Herodes wil precies weten wanneer de magiŽrs (wijzen) de ster gezien hebben.
15 % (afgerond)De ster blijft staan boven het huis waar het kindje Jezus is.
38 % (afgerond)De magiŽrs (wijzen) uit het Oosten zien de ster tijdens hun reis van Jeruzalem naar Betlehem.

In Matteüs 2 staat de geschiedenis van de magiërs (wijzen) uit het Oosten. Zij vertellen aan Herodes dat zij de ster hebben zien opkomen. Er staat niet in de Bijbel dat ze de ster gevolgd zijn naar Jeruzalem. Wel daarna, als ze vertrekken bij Herodes.Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
49% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl