4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 22-12-2018 (niveau 1)eerdere test 22 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 22-12-2018 zo ingevuld: 

In het Bijbelboek Exodus staat hoe het volk Israël verdrukt wordt in Egypte. De Heer laat plagen over Egypte komen, waarvan de tiende inhoudt dat in ieder gezin de eerstegeborene zal sterven.

Hoe kunnen de Israëlieten zorgen dat die plaag hen niet treft?


98 % (afgerond)Door bloed aan de deurposten te smeren, zodat de doodsengel voorbij zal gaan. 
1 % (afgerond)Daar kunnen ze niet voor zorgen; ze moeten maar hopen dat de doodsengel voorbij zal gaan.
1 % (afgerond)Door een rood koord uit het raam te hangen, zodat de doodsengel voorbij zal gaan.

Voordat de tiende plaag over Egypte komt, moeten de IsraŽlieten de pesachmaaltijd klaarmaken en het bloed van een lam aan de deurposten en de bovendorpel smeren.

Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De Israëlieten verblijven in ballingschap in Babylonië. Koning Nebukadnessar laat een gouden beeld maken waarvoor iedereen moet knielen. De drie vrienden van Daniël weigeren dit en worden in de brandende oven gegooid.

Hoeveel mannen ziet de koning vrij rondlopen in het vuur?


9 % (afgerond)Drie, want hij heeft er drie in de oven laten gooien.
73 % (afgerond)Vier, want God heeft een engel gestuurd. 
17 % (afgerond)Vier, want DaniŽl sluit zich aan bij zijn vrienden.

Nebukadnessar beschrijft de vierde man als 'een godenzoon.' Andere vertalingen: 'engel'.

Waar Daniël op dat moment is, staat niet in de Bijbel.Zie ook onz pagina DaniŽl.
Zie ook debijbel.nl. 

Een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven door Marcus. Hij heeft het diverse keren over de sabbat.

Door wie is de sabbat ingesteld?


4 % (afgerond)Door Johannes.
7 % (afgerond)Door Mozes.
89 % (afgerond)Door God. 

God heeft de sabbat ingesteld nadat hij zelf rustte op de zevende dag van zijn scheppingswerken.Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Magiërs uit het Oosten (ook bekend als: de wijzen uit het Oosten) zijn op kraamvisite bij Jozef en Maria, want Jezus is geboren. Volgens de magiërs is hij de nieuwe koning van de Joden.

Welke geschenken hebben zij voor het kind meegenomen? 


100 % (afgerond)Goud, wierook en mirre. 
Een rund en twee duiven.
Een kameel en een hele mooie lap stof.
Een zilveren beker en een lammetje.

De Bijbel zegt: "Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre."
Mirre is een gomhars en balsem (zalf, zalfolie). De hars (het sap) wordt gewonnen uit verschillende soorten van het geslacht Commiphora, een altijd groene boom.
Wierook is een harsachtige stof, die bij verbranding een aangename geur verspreidt.
De wierookhars wordt afgetapt uit de wierookboom.

Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
90% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl