4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 24-12-2018 (niveau 1)eerdere test 24 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 24-12-2018 zo ingevuld: 

Met het pesachfeest herdenken de Israëlieten de uittocht uit Egypte, het einde van de slavernij. In ieder gezin wordt een lam geslacht.

Hoe wordt de eerste pesachmaaltijd, dus vlak voor de uittocht, gevierd?


21 % (afgerond)In heilige rust, want de Heer waakt over zijn volk.
66 % (afgerond)In grote haast, klaar om te vertrekken. 
13 % (afgerond)Gekleed op z'n paasbest, tot eer van de Heer.

De Bijel zegt: "Zo moeten jullie het eten: met je gordel om, je sandalen aan en je staf in de hand, in grote haast. Dit is een maaltijd ter ere van de Heer, het pesachmaal."

Pesach wordt ingesteld vóór de laatste van de tien plagen. Na die vreselijke plaag, waarbij alle eerstgeborenen van de Egyptenaren sterven, jaagt farao de Israëlieten met grote haast Egypte uit.Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Oude Testament van de Bijbel staat het boek Job. Job is heel rijk, maar wordt door Satan op de proef gesteld om te zien of hij God zal blijven dienen. Eerst verliest Job al zijn bezit en zijn kinderen.

Als hij dan nog trouw blijft aan God, verliest Job ook ........ .


5 % (afgerond)zijn verstand
62 % (afgerond)zijn gezondheid 
8 % (afgerond)zijn huis
25 %zijn vrouw

Als Satan merkt dat Job trouw blijft aan God, zegt hij dat het wel anders zou gaan als Jobs lichaam wordt aangetast.

Dan krijgt Job kwaadaardige zweren. Toch blijft hij ook dan trouw aan God.Zie ook onz pagina Job.
Zie ook debijbel.nl. 

Een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven door Johannes.

Hij vertelt over een Samaritaanse ........ die bij een waterput in gesprek raakt met Jezus.


8 % (afgerond)man
8 % (afgerond)reiziger
84 % (afgerond)vrouw 

In Johannes 4 staat de geschiedenis van de Smaritaanse vrouw. Zij komt om water te putten bij de bron, maar Jezus vertelt haar van het levende water dat hij alleen kan geven.Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Jozef en Maria hebben in Betlehem een zoon gekregen. Niet ver daarvandaan brengt een engel van de Heer aan herders in het veld goed nieuws. Daarna prijst een hemels leger God met woorden. Wat doen de herders als de engelen weer weg zijn? 


4 % (afgerond)Ze zijn er stil van en wachten af.
96 % (afgerond)Ze gaan meteen op weg naar Betlehem. 
1 % (afgerond)Ze voeren een pittige discussie met elkaar.

De Bijbel zegt: "Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar.Laten we naar Betlehem gaan." Daarna lees je dat ze meteen vertrekken.

Zie ook onz pagina Advent, Kerstmis.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
77% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl