4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 24-12-2018 (niveau 3)eerdere test 24 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 24-12-2018 zo ingevuld: 

Genesis doet verslag van een oorlog waarbij Lot, de neef van Abraham, gevangengenomen wordt.

Hoe is Abraham dit te weten gekomen?


54 % (afgerond)Dit werd door een vluchteling aan Abram gemeld. 
10 % (afgerond)Koning Kedorlaomer van Elam heeft deze boodschap laten overbrengen.
6 % (afgerond)Abraham kwam een groep vluchtelingen tegen.
30 % (afgerond)Deze boodschap werd door een bode gebracht.

In Genesis 14:13 staat: " Dit werd door een vluchteling aan Abram gemeld".Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl. 

In het Bijbelboek Spreuken vermaant Salomo zijn zoon en geeft hem allerlei raadgevingen. Heel duidelijk is hij over de vrouw van een ander.

Hij zegt: "Als je overspel pleegt dan ........ ."


10 % (afgerond)zul je niet gelukkiger worden
14 % (afgerond)ben je schuldig
37 % (afgerond)heb je geen verstand 
39 % (afgerond)zal God je straffen

Spreuken 6 vers 20-35 is heel duidelijk over de gevolgen van overspel: "Haar man zal in woede ontsteken; smaad en schande zullen je deel zijn."Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl. 

In het evangelie volgens Matteüs staat dat koning Herodes ook over Jezus hoort.

Wie denkt hij dat Jezus is?


2 % (afgerond)Mozes
80 % (afgerond)Johannes de Doper 
18 % (afgerond)Elia
DaniŽl

Herodes hoorde over Jezus vertellen en hij dacht dat het Johannes de Doper wel moest zijn, die zou zijn opgestaan uit de dood en dat hij daardoor over zulke wonderbaarlijke krachten beschikte.Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl. 

Elisabet is op hoge leeftijd bevallen van een zoon. Zacharias maakt duidelijk dat de naam van zijn zoon Johannes moet zijn. Wanneer Zacharias dat doet, kan hij weer spreken en ........ .


10 % (afgerond)neemt hij het kind in zijn armen
86 % (afgerond)looft hij God 
2 % (afgerond)danst hij in het rond
2 % (afgerond)valt hij in aanbidding neer

De Bijbel zegt: "En meteen werd de verlamming van zijn mond en zijn tong ongedaan gemaakt, en hij begon te spreken en loofde God."

Zie ook onz pagina Advent, Kerstmis.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
64% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl