4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 25-12-2018 (niveau 1)eerdere test 25 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 25-12-2018 zo ingevuld: 

In de tijd dat de rechters het volk Israël leiden, komt er een periode van hongersnood. Noömi (Naomi), die met haar gezin in Moab is gaan wonen, komt na die periode terug in Betlehem met haar Moabitische schoondochter Ruth.

Op wiens land gaat Ruth aren lezen (oprapen) achter de maaiers?


1 % (afgerond)Op het land van Joas.
5 % (afgerond)Op het land van Gideon.
94 % (afgerond)Op het land van Boaz. 

Ruth komt bij toeval op het land van Boaz, een familielid van Noömi's overleden echtgenoot Elimelech, terecht.Zie ook onz pagina Ruth.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

WAAR of NIET WAAR: De dichter van Psalm 23 vergelijkt zichzelf met dit dier.

  


22 % (afgerond)niet waar
78 % (afgerond)waar 

In Psalm 23 is David aan het woord. Hij gebruikt de beeldspraak van het schaap en de herder als hij zegt:

 

"Een psalm van David. 

De HEER is mijn herder,

het ontbreekt mij aan niets. 

Hij laat mij rusten in groene weiden

en voert mij naar vredig water,

hij geeft mij nieuwe kracht 

en leidt mij langs veilige paden

tot eer van zijn naam. 

Al gaat mijn weg

door een donker dal,

ik vrees geen gevaar,

want u bent bij mij,

uw stok en uw staf,

zij geven mij moed.

U nodigt mij aan tafel

voor het oog van de vijand,

u zalft mijn hoofd met olie,

mijn beker vloeit over. 

Geluk en genade volgen mij

alle dagen van mijn leven,

ik keer terug in het huis van de HEER

tot in lengte van dagen."

 

(De auteur is zelf herder geweest en later werd hij koning van Israël.)Zie ook onz pagina Psalmen.
Zie ook debijbel.nl. 

In het evangelie volgens Marcus staat dat Jezus op een berg een ontmoeting heeft met twee personen uit het Oude Testament van de Bijbel: Mozes en Elia.

Zijn alle leerlingen (discipelen) van Jezus bij deze ontmoeting aanwezig?


71 % (afgerond)Nee, alleen Petrus, Jakobus en Johannes. 
27 % (afgerond)Dat wordt niet vermeld in de Bijbel.
3 % (afgerond)Ja, want de ontmoeting zou leerzaam voor hen zijn.

De drie leerlingen Petrus, Jakobus en Johannes, worden vaker door Jezus apart genomen. Ook bij deze ontmoeting is dat zo.Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl. 

Jozef en Maria zijn in Betlehem. Daar bevalt Maria van haar zoon, Jezus. Waarin legt zij hem te slapen?


In een ton.
99 % (afgerond)In een voerbak. 
In een kistje.
1 % (afgerond)In een biezen mandje.

De Bijbel zegt: "Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad."

Zie ook onz pagina Advent, Kerstmis.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
85% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl