4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 25-12-2018 (niveau 2)eerdere test 25 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 25-12-2018 zo ingevuld: 

In het Bijbelboek Exodus (=uittocht) wordt de onderdrukking van het volk Israël in Egypte beschreven en de bevrijding daaruit onder leiding van Mozes.

De dochter van de farao heeft hem Mozes genoemd, "want," zei ze, " ........ ."


5 % (afgerond)ik heb hem van God gekregen
86 % (afgerond)ik heb hem uit het water gehaald 
8 % (afgerond)ik heb hem uit het riet getrokken
1 % (afgerond)ik heb hem tot een prins gemaakt

Mozes ontvangt zijn naam van zijn pleegmoeder, de dochter van de farao, bij wie hij opgroeit. (Exodus 2:10.)Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl. 

Tijdens de Babylonische ballingschap wordt Daniël aangesteld als een van de drie rijksbestuurders. Hij is de dupe van een list van de andere rijksbestuurders en wordt in de leeuwenkuil gegooid.

Wat is de enige hoop die nog leeft in het hart van koning Darius als hij bevel hiertoe geeft?


4 % (afgerond)Dat het voor DaniŽl een snelle dood zal zijn.
87 % (afgerond)Dat de God, die DaniŽl zo vasthoudend dient, hem zal redden. 
1 % (afgerond)Dat de rijksgroten alsnog op hun aanklacht zullen terugkomen.
7 % (afgerond)Dat de leeuwen die dag door voldoende voedsel geen honger zullen hebben.

De koning had gezien dat de buitengewone begaafdheid van Daniël niet van mensen kwam, maar van Daniëls God. Hij besefte daarom dat als er redding zou komen, die moest komen van de God, die Daniël zo trouw diende en aanbad. (Daniël 6:17.)Zie ook onz pagina DaniŽl.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

God heeft de profeet Hosea opdracht gegeven om te trouwen met een vrouw die ........ .


8 % (afgerond)al een kind had
69 % (afgerond)overspelig was 
22 % (afgerond)uit een heidenvolk afkomstig was

In de Bijbel staat dat de Heer begon te spreken en tegen Hosea zei: "Trouw een overspelige vrouw en verwek kinderen bij haar."Zie ook onz pagina Hosea.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De engel Gabriël vertelt aan Maria dat zij een zoon zal krijgen. Maria kan het niet begrijpen, omdat het menselijkerwijs niet mogelijk is.

Wat zegt de engel om duidelijk te maken dat het toch echt zo is? 


75 % (afgerond)Maria's familielid Elisabet is ook zwanger. 
10 % (afgerond)Jozef zal ook een boodschap van de engel krijgen.
9 % (afgerond)Gods weg is soms niet te begrijpen.
6 % (afgerond)God is de schepper van hemel en aarde.

De Bijbel zegt: "Luister: ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd." (Lucas 1:36.)

Ook dit zou volgens menselijke maatstaven niet kunnen.Zie ook onz pagina Advent, Kerstmis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
80% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl