4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 25-12-2018 (niveau 3)eerdere test 25 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 25-12-2018 zo ingevuld: 

In welke geschiedenis wordt Jozua, de opvolger van Mozes, voor het eerst genoemd in het Bijbelboek Exodus?


79 % (afgerond)In: De strijd tegen Amalek (Exodus 17). 
11 % (afgerond)In: Het gemopper, de kwartels en het manna (Exodus 16).
5 % (afgerond)In: De tocht door de Rietzee (Exodus 14).
5 % (afgerond)In: Pesachfeest en uittocht uit Egypte (Exodus 12).

De Bijbel zegt: "In Refidim werd Israël aangevallen door de Amelekieten.

Toen zei Mozes tegen Jozua: ‘Kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde."Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Jesaja is een van de grote profeten. Hij profeteerde tussen 750 en 700 voor Christus.

Ten tijde van welke koning heeft hij niet geprofeteerd?


46 % (afgerond)Manasse 
10 % (afgerond)Hizkia
21 % (afgerond)Uzzia
23 % (afgerond)Achaz

Jesaja profeteerde tijdens het leven van de koningen Uzzia, Jotam, Achaz en Hizkia.Zie ook onz pagina Jesaja.
Zie ook debijbel.nl. 

Welk gedeelte uit de evangeliën staat niet in het Bijbelboek Marcus?


4 % (afgerond)Op weg naar Jeruzalem.
61 % (afgerond)De bergrede. 
9 % (afgerond)Petrus herkent Jezus als Messias.
26 % (afgerond)MatteŁs geroepen.

De bergrede vinden we in z'n geheel in Matt 5-7.

Verschillende, maar niet alle, stukjes van de bergrede staan in het Lucas evangelie.

In Marcus vinden we slechts een enkel fragment uit de bergrede terug, maar zaligsprekingen vinden we niet. 'Mattheüs geroepen' staat in Marcus 2:13-17. 'Op weg naar Jeruzalem' staat in Marcus 10:32-34. 'Petrus herkent Jezus als Messias' staat in Marcus 8:27-30.Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook christipedia.miraheze.org.
Zie ook debijbel.nl. 

De herders vinden Jozef en Maria. Ze zien het kind.

Wat doen de herders als ze dit gezin aantreffen zoals hun door de engel van de Heer is verteld? 


47 % (afgerond)Ze zien het kind en vertellen wat hen in de boodschap is gezegd. 
6 % (afgerond)Eerst vertellen ze wat ze gehoord hebben en daarna zien ze het kind.
46 % (afgerond)Ze vallen neer in aanbidding.
1 % (afgerond)Ze zijn stil en weten niets te zeggen.

De Bijbel zegt: "Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd."Zie ook onz pagina Advent, Kerstmis.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
58% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl