4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 26-12-2018 (niveau 1)eerdere test 26 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 26-12-2018 zo ingevuld: 

In Genesis, het eerste Bijbelboek, wordt verteld over de aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob.

Hoe heet de eerste vrouw van Abraham?


1 % (afgerond)Maria
2 % (afgerond)Debora
1 % (afgerond)Eva
95 % (afgerond)Sara 

De eerste vrouw van Abraham is bekend als Sara, maar haar naam was eerst Sarai. God veranderde haar naam in Sara. Toen betekende haar naam niet meer 'mijn vorstin', maar 'vorstin'. Maria is de moeder van Jezus, Eva de vrouw van Adam en Debora een rechter (richter) van Israël.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Leviticus worden allerlei voorschriften gegeven voor het volk Israël.  Sommige dieren mochten gegeten worden en andere niet.

WAAR of NIET WAAR: Er wordt onderscheid gemaakt tussen waterdieren en landdieren.


53 % (afgerond)niet waar 
47 % (afgerond)waar

In Leviticus 11 staan voorschriften over het wel of niet mogen eten van reine en onreine dieren.Dit betreft zowel dieren uit het water als landdieren.

Zie ook onz pagina Leviticus.
Zie ook debijbel.nl. 

Wie kijgt 30 van deze munten en wanneer?

 


1 % (afgerond)Petrus, na de wonderlijke visvangst.
95 % (afgerond)Judas, om Jezus te verraden 
4 % (afgerond)Levi, als hij zijn tolhuis verkoopt.

De Bijbel zegt: "Daarop ging een van de twaalf, die met de naam Judas Iskariot, naar de hogepriesters en zei: 'Wat krijg ik van u als ik hem aan u uitlever?' Ze betaalden hem dertig zilverstukken."

(Matteüs 26:14 en 15.)

In de Bijbel staat niet dat Petrus de vis verkoopt of Levi zijn tolhuis.Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Het is de tijd dat het kind van Jozef en Maria wordt geboren. Vlakbij Betlehem houden de herders in het veld de wacht bij hun kudde.

Waar schrikken ze 's nachts van? 


99 % (afgerond)Van een engel. 
Van een beer.
1 % (afgerond)Van een huilende baby.
Van een profeet.

De Bijbel zegt: "Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer."

Zie ook onz pagina Advent, Kerstmis.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
86% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl