4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 26-12-2018 (niveau 2)eerdere test 26 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 26-12-2018 zo ingevuld: 

In het Oude Testament staat de tocht van de Israëlieten door de woestijn beschreven. Na veertig jaar zijn ze aangekomen bij het beloofde land. God is steeds met hen meegetrokken.

Waar heeft God tijdens die reis gewoond?


89 % (afgerond)In de tabernakel. 
4 % (afgerond)In de tent van Mozes.
6 % (afgerond)Op de berg Sinaļ.
In Jeruzalem.

Exodus 40: God had zich een woonplaats gekozen in de tabernakel, ook wel tent van ontmoeting genoemd.Zie ook onz pagina Leviticus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Prediker zegt: "Zaai van de morgen tot de avond. Laat je hand niet rusten, want je weet niet of het zaad de ene of de andere, of elke keer ontkiemen zal."

Daarom moet je niet letten op de wind of ........ anders komt het er nooit van.


1 % (afgerond)de aarde
55 % (afgerond)de wolken 
35 % (afgerond)de regen
9 % (afgerond)de zon

Prediker zegt: "Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe; wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe."

(Prediker 11:4.)Zie ook onz pagina Prediker.
Zie ook debijbel.nl. 

Een van de vier evangeliën in de Bijbel is geschreven door Lucas. Hierin staat dat Jezus bij een Farizeeër gaat eten. Er komt een vrouw huilend achter Jezus staan, waardoor zijn voeten nat worden van haar tranen.

Wat heeft deze vrouw bij zich?


11 % (afgerond)Niets.
6 % (afgerond)Haar zieke kind.
Een paar broden.
83 % (afgerond)Een flesje kostbare olie. 

Met deze olie wreef ze de voeten van Jezus in. (Lucas 7:36-38.)Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Magiërs (wijzen) uit het Oosten zijn op reis en zoeken de pasgeboren koning. Ze komen in Jeruzalem aan en doen eerst navraag bij koning Herodes.

Wat is volgens hen de reden dat er een nieuwe koning moet zijn geboren? 


9 % (afgerond)Ze hebben dit in oude geschriften gelezen.
87 % (afgerond)Ze hebben zijn ster in het oosten gezien. 
Ze hebben dit in hun glazen bol gezien.
3 % (afgerond)Ze hebben hierover bericht gehad in een droom.

De Bijbel zegt: "Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen." (Mattheüs 2:2.)Zie ook onz pagina Advent, Kerstmis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
79% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl