4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 26-12-2018 (niveau 3)eerdere test 26 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 26-12-2018 zo ingevuld: 

Een veelgebruikt woord in de psalmen, is 'sela'.

Welke bewering is juist?


14 % (afgerond)Ook in Hooglied wordt dit woord vermeld.
34 % (afgerond)Behalve in de psalmen, staat dit woord ook in Habakuk. 
7 % (afgerond)Sela wordt in iedere psalm een of meerdere keren vermeld.
45 % (afgerond)Sela komt alleen voor in de psalmen van David.

Sela (van het Hebreeuwse werkwoord Selah) is in de Bijbel een muzikale term voor het rustteken (de onderbreking, de pauze) in de psalmen of voor het leggen van de klemtoon. Het woord komt 73x voor in de psalmen en 3x in Habakuk (hoofdstuk 3:3,9 en 13).Zie ook onz pagina Psalmen.
Zie ook christipedia.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het boek Jesaja staat een aantal profetieën over verschillende landen en buitenlandse steden.

Waarmee wordt de stad Tyrus vergeleken?


13 % (afgerond)Met een slang.
13 % (afgerond)Met een verdorde twijg.
56 % (afgerond)Met een hoer. 
18 % (afgerond)Met een valse profeet.

De stad Tyrus wordt in Jesaja 23 vergeleken met een hoer die haar hoerenloon zal krijgen. Dit hoerenloon zal uiteindelijk ten goede komen aan hen die bij God horen. Tyrus was een belangrijke handelsstad in Fenicië die zeer goddeloos was.Zie ook onz pagina Jesaja.
Zie ook debijbel.nl. 

Paulus schrijft aan de christenen in Korinte over zichzelf en zijn medewerkers: "Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer over ........ is toevertrouwd."


36 % (afgerond)de geheimen van God 
33 % (afgerond)de verkondiging van het evangelie van God
5 % (afgerond)het werk van God
26 % (afgerond)de gemeente van God

Met 'de geheimen van God' worden de verborgenheden bedoeld, waarheden die in het Oude Testament nog niet zichtbaar of duidelijk waren, maar nu worden verkondigd.Zie ook onz pagina 1+2 KorintiŽrs.
Zie ook debijbel.nl. 

De herders hebben in het veld bij Betlehem te horen gekregen dat hun redder is geboren.

Vervolgens zeggen ze dat ze met eigen ogen willen zien wat er gebeurd is en wat de ........ hen bekend heeft gemaakt.


1 % (afgerond)Heiland
3 % (afgerond)Almachtige
28 % (afgerond)Heer 
68 % (afgerond)engel

De Bijbel zegt: "Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt."Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
39% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl