4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 27-12-2018 (niveau 1)eerdere test 27 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 27-12-2018 zo ingevuld: 

Wie heeft, in opdracht van God, dit schip gebouwd?

 


Petrus
99 % (afgerond)Noach 
1 % (afgerond)Mozes

Noach kreeg van de Heer opdracht om een ark te bouwen, waarin hij met zijn gezin en heel veel dieren veilig zou zijn als de grote watervloed over de aarde zou komen. (Genesis 6:11-22.)Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

In het Oude Testament van de Bijbel staat het boek Job.

WAAR of NIET WAAR: Job wordt door Satan verzocht om te zien of hij God trouw blijft.


10 % (afgerond)niet waar
90 % (afgerond)waar 

In de Bijbel staat dat Job rechtschapen en onberispelijk is, ontzag heeft voor God en het kwaad mijdt. Satan stelde het voor alsof Job God alleen maar diende vanwege de vele zegeningen.

Zie ook onz pagina Job.
Zie ook debijbel.nl. 

In het evangelie volgens Matteüs vertelt Jezus over een man die op reis gaat en zijn geld in beheer geeft aan zijn dienaren.

De eerste dienaar krijgt vijf talent en de derde één, maar hoeveel krijgt de tweede dienaar?


42 % (afgerond)Twee talent. 
53 % (afgerond)Drie talent.
5 % (afgerond)Vier talent.

De tweede dienaar krijgt minder dan de eerste, maar neemt wel zijn verantwoordelijkheid en gaat zaken doen. Hij verdient er twee talent bij.Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl. 

Vlak voordat Jezus begint met zijn openbare werk doopt Johannes de Doper de mensen die tot bekering komen.

Bij welke water gebeurt dat?


8 % (afgerond)Bij het meer van Galilea.
92 % (afgerond)Bij de Jordaan. 
1 % (afgerond)Bij de beek Kerit.

Johannes de Doper doopte bij de Jordaan.

Elia, een profeet in het Oude Testament van de Bijbel, werd tijdens een periode van droogte door raven gevoed bij de beek Kerit.

Het meer van Galilea wordt vaak genoemd in de geschiedenissen van Jezus en zijn leerlingen (discipelen).Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
81% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl