4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 27-12-2018 (niveau 2)eerdere test 27 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 27-12-2018 zo ingevuld: 

Genesis, het eerste Bijbelboek, vertelt onder andere over de aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob.

WAAR of NIET WAAR: Abraham heette eerst Abram.


94 % (afgerond)waar 
6 % (afgerond)niet waar

In de Bijbel krijgen verschillende mensen een nieuwe naam van God. Zo ook Abraham. Eerst heette hij Abram (hoge vader), maar toen God een verbond met hem sloot, werd ook zijn naam veranderd in Abraham (vader van velen).Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Davids opstandige zoon Absalom ging niet zo vaak naar de kapsalon.

Althans, zeker niet om zijn haar te laten knippen. Misschien was hij best wel ijdel maar dat weten we niet precies.

Wat was het gevolg van zijn lange haar?


1 % (afgerond)Met zijn lange haar kon hij zich waardig vertonen in Betel, waar 'kaalkoppen' niet welkom waren.
6 % (afgerond)Zolang zijn haar niet werd geknipt bleef hij enorm sterk en konden de Filistijnen hem niet verslaan.
91 % (afgerond)Hij bleef, toen hij op de vlucht was, met zijn lange haar vastzitten in een boom. 
2 % (afgerond)Zijn haar werd even lang als de veren van een arend. Maar na zeven jaar sloeg hij zijn ogen op naar de hemel en prees hij de hoogste God .

In 2 SamuŽl 18:9 staat dat Absalom voor zijn vader op de vlucht was, met zijn ezel onder een boom door reed en met zijn haar in de takken bleef hangen. Dat werd zijn dood.

Simson is de persoon in de Bijbel die enorm sterk bleef zolang zijn haar niet werd geknipt. (Rechters 13 t/m 16.)

De profeet Elisa werd in Betel uitgelachen en toegeschreeuwd als 'kaalkop'. (2 Koningen 2:23-24.)

De Babylonische koning Nebukadnessar had een periode van verstandsverlies waarbij zijn haar lang werd als de veren van een arend. (DaniŽl 4:30.)Zie ook onz pagina 1+2 Samuel.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De Psalmen, in het Oude Testament van de Bijbel, zijn geschreven door verschillende auteurs waarvan David de bekendste is.

Wie hebben een mond, maar kunnen niet spreken, hebben ogen, maar kunnen niet zien, hebben oren, maar kunnen niet horen, hebben een neus, maar kunnen niet ruiken, volgens psalm 115?


2 % (afgerond)Afvallige engelen.
4 % (afgerond)Demonen die bij de mens intrekken.
4 % (afgerond)Boze mensen die ziek zijn.
90 % (afgerond)De afgoden gemaakt door mensenhanden. 

Afgoden werden gemaakt door mensenhanden en waren rijkelijk aanwezig in de tijd van de Bijbel. Volgens de heidenen waren deze goden echt.Zie ook onz pagina Psalmen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

In het evangelie volgens Marcus wordt verteld over Johannes de Doper, de voorloper van Jezus. Johannes droeg kleding die kenmerkend voor hem was.

Welke kleding droeg Johannes?


98 % (afgerond)Een ruwe mantel van kameelhaar en een leren gordel. 
1 % (afgerond)Alleen een onderkleed.
1 % (afgerond)Een purperrode mantel en een leren gordel.
Een soldatenuniform.

Kenmerkend voor Johannes de Doper was zijn mantel van kameelhaar met een leren gordel om zijn middel. Deze kleding was gemaakt om in de woestijn te dragen, waar Johannes veel was. Mensen die in dorpen en steden woonden droegen in die tijd een opperkleed en een onderkleed.Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
93% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl