4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 28-12-2018 (niveau 2)eerdere test 28 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 28-12-2018 zo ingevuld: 

In de tijd dat rechters het volk Israël leiden, komt er hongersnood. Noömi (Naomi) en haar man vertrekken daarom naar Moab. Als Noömi na de hongersnood teruggaat naar Israël, gaat haar schoondochter Ruth met haar mee.

In welke stad gaan ze wonen?


76 % (afgerond)In Betlehem. 
8 % (afgerond)In Nazaret.
3 % (afgerond)In Jeruzalem.
13 % (afgerond)In Kana.

Noömi heeft voor de hongersnood in Betlehem gewoond en gaat met Ruth ook weer terug naar die plaats.Zie ook onz pagina Ruth.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Het boek Job staat in het Oude Testament van de Bijbel. Job was een vroom en oprecht man.

Waar woonde Job?


18 % (afgerond)In Kanašn
73 % (afgerond)In het land Us. 
1 % (afgerond)In Egypte
8 % (afgerond)In IsraŽl.

De Bijbel zegt dat Job in het land Us woonde. Dat lag ten zuiden/zuidoosten van de Dode Zee, het latere Edom.

Aan de hand van de natuurbeschrijvingen die voorkomen in het boek wordt aan dit gebied gedacht.Zie ook onz pagina Job.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De apostel Paulus schrijft een brief aan de christenen in Rome, waarin hij hen waarschuwt: "Ik spoor u aan, broeders en zusters, op te passen voor degenen die ........ ."


1 % (afgerond)jaloezie kweken
1 % (afgerond)te trots zijn
97 % (afgerond)tweedracht zaaien 
gierig zijn

De Bijbel zegt: "Ik spoor u aan, broeders en zusters, op te passen voor degenen die tweedracht zaaien en anderen in de weg staan, en die daarmee ingaan tegen alles wat u hebt geleerd. Ga hun uit de weg, want zulke mensen dienen niet Christus, onze Heer, maar alleen hun eigen lusten, en door fraaie en welluidende woorden misleiden ze argeloze mensen."

Zie ook onz pagina Romeinen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Twee brieven in het Nieuwe Testament zijn geschreven door de apostel Petrus.

Hij zegt  tegen de oudsten van die tijd : "Hoed Gods kudde ........ hebt."


50 % (afgerond)waarvoor u de zorg
12 % (afgerond)waarover u de leiding
25 % (afgerond)waarvoor u de verantwoordelijkheid 
13 % (afgerond)die u van mij gekregen

In Johannes 21:15-17 staat een gesprek tussen Jezus en Petrus, waarin Jezus Petrus op het hart drukt om goed voor 'de schapen' te zorgen.

Dit heeft waarschijnlijk veel indruk gemaakt op Petrus. De woorden herder, kudde, schapen en hoeden komen terug in de brieven van Petrus.Zie ook onz pagina 1+2 Petrus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
68% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl