4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 28-12-2018 (niveau 3)eerdere test 28 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 28-12-2018 zo ingevuld: 

Als het volk Israël op weg gaat naar het beloofde land, vraagt Mozes de zoon van de Midjaniet Reüel om mee te gaan.

Wat is de naam van de zoon van Reüel?


27 % (afgerond)Betul
27 % (afgerond)Chobab 
9 % (afgerond)Achira
37 % (afgerond)Jetro

Rehuël is dezelfde persoon als Jetro, die in Exodus wordt genoemd als schoonvader van Mozes.

Chobab is een zoon van hem, dus een zwager van Mozes (zie externe link).Zie ook onz pagina Numeri.
Zie ook debijbel.nl. 

Volgens Spreuken is het offer van de goddelozen de Heere een gruwel. Wat is God echter welgevallig?


5 % (afgerond)Reukwerk, zoals wierook.
26 % (afgerond)Een offer van oprechte mensen.
19 % (afgerond)Een leven in dienstbaarheid.
50 % (afgerond)Het gebed van oprechte mensen. 

"Het gebed van oprechte mensen is God welgevallig," zegt Spreuken 15:8.Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl. 

In zijn brief aan de Romeinen schrijft Paulus: “In het evangelie laat God zien dat hij enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: “De rechtvaardige zal leven door geloof."
Wie van de kleine profeten heeft dit geschreven?


10 % (afgerond)Nahum
22 % (afgerond)Maleachi
17 % (afgerond)Haggai
51 % (afgerond)Habakuk 

Dit staat in de profetie van Habakuk: “Maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw.” In de NBV is het Hebreeuwse woord voor 'geloof’ vervangen door: ‘trouw’. Deze aanhaling wordt ook gedaan in Galaten 3:11 en Hebreeën 10:38.Zie ook onz pagina Habakuk.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

In het evangelie volgens Lucas komen enkele Joodse leiders op verzoek van een centurio bij Jezus om hem te vragen diens slaaf te genezen. Welke reden geven ze waarom Jezus de centurio zou moeten helpen?


12 % (afgerond)Hij is een goed leider.
69 % (afgerond)Hij heeft een synagoge laten bouwen. 
9 % (afgerond)Hij is diepgelovig.
10 % (afgerond)Hij geeft gul aan de armen.

In Lucas 7:5 staat: "Ze zeiden: De man die u dit verzoekt, verdient het dat u hem deze gunst bewijst. 5 Want hij is ons volk goedgezind en heeft voor ons de synagoge laten bouwen."

Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
49% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl