4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 29-12-2018 (niveau 1)eerdere test 29 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 29-12-2018 zo ingevuld: 

Welke twee personen uit de Bijbel zijn broers?
5 % (afgerond)KaÔn en Esau
1 % (afgerond)Mozes en Abel
4 % (afgerond)KaÔn en Ašron
91 % (afgerond)Mozes en Ašron 

Mozes krijgt van de Heer opdracht om het volk IsraŽl te bevrijden uit de slavernij in Egypte en met hen op reis te gaan naar het beloofde land. Zijn broer Ašron helpt hem daarbij.

Kain is een broer van Abel (Genesis 4:1-3).

Esau is de tweelingbroer van Jakob (Genesis 25:24-26).Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl. 

Daniël heeft tijdens de ballingschap een hoge functie gekregen aan het hof van de koning van Babel. Door een list van zijn mede-rijksbestuurders komt hij in de leeuwenkuil terecht.

Welke verklaring geeft Daniël voor het feit dat hij daar niet door de leeuwen is verscheurd?


1 % (afgerond)De leeuwen waren bang voor mij."
2 % (afgerond)"De leeuwen hadden geen honger."
22 % (afgerond)"De leeuwen werden door God toegesproken."
74 % (afgerond)"God stuurde een engel die de leeuwenmuilen dicht hield." 

Daniël geeft alle eer aan zijn God. Hij bevestigt daarmee de uitspraak die koning Darius deed vlak voordat hij Daniël in de leeuwenkuil liet werpen (Daniël 7:21).Zie ook onz pagina DaniŽl.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het evangelie volgens Marcus staat dat Jezus tegen Simon (Petrus) en zijn broer Andreas zegt: "Kom, volg mij! Ik zal jullie vissers van mensen maken."

Wat zijn Simon en Andreas, volgens Marcus,  op dat moment aan het doen?


83 % (afgerond)Ze zijn aan het vissen. 
8 % (afgerond)Ze staan tussen de menigte naar Jezus te luisteren.
1 % (afgerond)Ze zijn in gebed.
8 % (afgerond)Ze zitten uit te rusten onder een vijgenboom.

Simon (Petrus) en Andreas waren vissers. Ze waren op het meer van Galilea hun netten aan het uitgooien toen Jezus hen riep. Jezus maakte hen met een voorbeeld dat tot hun verbeelding zal hebben gesproken, duidelijk wat hun nieuwe taak zou worden.Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl. 

In de evangeliën, in het Nieuwe Testament van de Bijbel, wordt verteld over Jezus en de mensen om hem heen. 

Wie klimt in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien?


15 % (afgerond)BartimeŁs
4 % (afgerond)NatanaŽl
4 % (afgerond)JaÔrus
76 % (afgerond)ZacheŁs 

Zacheüs klimt in een vijgenboom, omdat hij klein van stuk is en toch Jezus graag wil zien. Jezus roept hem uit de boom naar beneden, want hij wil bij Zacheüs in huis komen.Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
81% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl