4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 29-12-2018 (niveau 2)eerdere test 29 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 29-12-2018 zo ingevuld: 

Hoewel David door Samuël tot koning gezalfd is over heel Israël, regeert hij de eerste zeven jaar van zijn koningschap alleen over het huis van Juda.

Vanuit welke stad? 


63 % (afgerond)Vanuit Hebron. 
8 % (afgerond)Vanuit Ziklag.
19 % (afgerond)Vanuit Jeruzalem.
10 % (afgerond)Vanuit Betlehem.

Hebron was een belangrijke stad. Abraham had er een graf gekocht voor zijn vrouw Sara, het is het familiegraf van de stamouders van Israël. Het ligt niet ver van Betlehem, Davids familiestad. Ook is het een stad van de Levieten.Zie ook onz pagina 1+2 Samuel.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Daniël en zijn drie vrienden hadden tijdens de ballingschap een hoge functie aan het hof van de koning van Babel.

Wie van deze vier Joodse mannen heeft de Babylonische naam Sadrach gekregen?


50 % (afgerond)Chananja 
13 % (afgerond)MisaŽl
16 % (afgerond)DaniŽl
20 % (afgerond)Azarja

De naam Sadrach betekent: 'bevel van de (maan)god Aku'. Die naamsverandering had als doel de Joodse identiteit van Chananja ('genadig is Jaweh') teniet te doen.Zie ook onz pagina DaniŽl.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

In het evangelie volgens Johannes staat dat Jezus spreekt over zijn naderend afscheid. Als hij er niet meer is, zullen de mensen toch over hem horen.

Wie zal de wereld overtuigen van zonde en oordeel?


23 % (afgerond)De leerlingen van Jezus.
55 % (afgerond)De pleitbezorger. 
6 % (afgerond)Jezus.
17 % (afgerond)De Vader in de hemel.

In de Bijbel staat: "Als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is."Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

In hoofdstuk 5 van het Bijbelboek Openbaring heeft het lam zeven ogen en zeven horens.

Wat betekenen die ogen en horens?


35 % (afgerond)Ze duiden de zeven gemeenten aan uit hoofdstuk twee en drie.
12 % (afgerond)Ze vertegenwoordigen zeven geslachten uit IsraŽl.
51 % (afgerond)Het zijn de zeven geesten van God. 
2 % (afgerond)Gewoon zeven ogen en horens natuurlijk.

De Bijbel zegt: "Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudsten, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was en het had zeven horens en zeven ogen; dat zijn de zeven geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd."Zie ook onz pagina Openbaring.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
55% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl