4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 31-12-2018 (niveau 2)eerdere test 31 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 31-12-2018 zo ingevuld: 

In het Bijbelboek Genesis wordt verteld over de aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob. Jakob is jarenlang gescheiden van zijn ouders en broer.

Op weg terug naar huis heeft hij bij een rivier een bijzondere ontmoeting met een vreemdeling die ........ .


2 % (afgerond)hem een leger van engelen laat zien
2 % (afgerond)hem zijn dochter tot vrouw wil geven
95 % (afgerond)'s nachts met hem worstelt 
1 % (afgerond)voor hem een boodschap van de koning heeft

De Bijbel zegt: "Nadat de vreemdeling de hele nacht met Jakob had geworsteld, vroeg Jakob een zegen van hem. Daarna noemde Jakob die plaats PniŽl."Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Jesaja staat dat koning Achaz van Juda het teken van een jonge vrouw krijgt die zwanger is en een zoon zal baren die zij de naam Immanuël zal geven.

Wat betekent die naam?


8 % (afgerond)Wonderbare raadsman.
Goddelijke held.
92 % (afgerond)God met ons. 

De naam van het kind is Immanuël en betekent 'God met ons'.

De uitleg van de naam Immanuël staat in Matteüs 1:23; deze naam zal aan Jezus gegeven worden.

De andere namen komen uit Jesaja 9.Zie ook onz pagina Jesaja.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

In het Bijbelboek Handelingen wordt het doen en laten van de apostelen, na de hemelvaart van Jezus, beschreven.

Waar verbleven de apostelen na de hemelvaart van Jezus?


74 % (afgerond)In een bovenvertrek in Jeruzalem. 
6 % (afgerond)In BetaniŽ bij Maria, Marta en Lazarus.
2 % (afgerond)In een herberg in Jeruzalem.
18 % (afgerond)In Galilea waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen.

In Handelingen 1 staat dat ze naar een bovenvertrek in de stad gingen en daar verbleven.

Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl. 

Paulus heeft de christenen vervolgd. Na zijn bekering heeft hij veel gereisd en brieven geschreven. Aan de christenen in Kolosse schrijft hij: "Blijf ........ en blijf daarbij waakzaam en dankbaar."


28 % (afgerond)getuigen
56 % (afgerond)bidden 
6 % (afgerond)werken
11 % (afgerond)uitzien

Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.Zie ook onz pagina Kolossenzen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
79% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl