4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 31-12-2018 (niveau 3)eerdere test 31 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 31-12-2018 zo ingevuld: 

Abraham komt oorspronkelijk uit Ur, ook wel Ur der Chaldeeën genoemd.

Waar ligt deze plaats op de kaart?

 

 


5 % (afgerond)Punt II
30 % (afgerond)Punt I
65 % (afgerond)Punt III 

Ur was een stad in het land der Chaldeeën, vandaar de Bijbelse aanduiding ‘Ur der Chaldeën' (Hebr. Oer Kasdiem), omdat deze volksstam daar eerst woonde. Ur is een oude stad in zuidelijke Mesopotamië, waar Terach en zijn zoon Abram woonden voordat zij naar Haran trokken.

Punt I is de plaats Haran.

Punt II is Jeruzalem.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

"Als een land in opstand komt, werpen velen zich op als leider; slechts iemand met kennis en inzicht zorgt voor blijvende rust."

Komt deze uitspraak uit het boek Spreuken of is dit een politieke uitspraak van nu?


22 % (afgerond)Dit is een politieke uitspraak van nu.
78 % (afgerond)Dit is een uitspraak in Spreuken. 

Spreuken 28:2.Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl. 

In Matteüs staat dat Jezus een gelijkenis vertelt over een zaaier. Een deel van het zaad valt tussen de distels.

Hiermee bedoelt Jezus degenen die het woord horen, maar ........ .


76 % (afgerond)bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan het woord verstikken 
7 % (afgerond)die ook andere boodschappen horen en niet meer weten wat goed en kwaad is
3 % (afgerond)er niet aan toekomen er iets mee te doen
14 % (afgerond)het laten verstikken door het naar hun eigen opvatting uit te leggen

De Bijbel zegt: "Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft."Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In de gemeente in Korinte was nog weinig kennis over God en de afgoden. Paulus schrijft dat het voedsel, ook het offervlees, hen niet bij God zal brengen. Maar Paulus wijst hen er wel op dat deze vrijheid geen struikelblok mag worden. 

Voor wie kan dit een struikelblok worden?


18 % (afgerond)Voor de pas bekeerden onder hen.
9 % (afgerond)Voor de bezwaarden onder hen.
73 % (afgerond)Voor de zwakken onder hen. 

In 1Korinte 8:9 staat: "Maar let erop dat de vrijheid die u hebt geen struikelblok wordt voor de zwakken onder u."Zie ook onz pagina 1+2 KorintiŽrs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
73% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl