4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 01-01-2019 (niveau 1)eerdere test 01 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 01-01-2019 zo ingevuld: 

Vanwege een hongersnood is Noömi (Naomi) met haar gezin in Moab gaan wonen. Als weduwe keert ze na tien jaar terug, samen met haar Moabitische schoondochter Ruth, die ook haar man verloren is. Ruth gaat aren lezen (oprapen) op het land van Boaz.

Waar woont Ruth in die periode?


8 % (afgerond)In een van de arbeiderswoningen op het land van Boaz.
7 % (afgerond)Bij de vrouwen die aren lezen.
7 % (afgerond)Op de dorsvloer.
79 % (afgerond)Bij haar schoonmoeder. 

Ruth woont bij Noömi. Later krijgt ze van Noömi het advies om Boaz op te zoeken op de dorsvloer.Zie ook onz pagina Ruth.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De Psalmen, in het Oude Testament van de Bijbel, zijn liederen. 

In psalm 139 spreekt David over iemand die hem kent en doorgrondt.

Wie?


1 % (afgerond)Zijn vriend Jonatan.
3 % (afgerond)De profeet SamuŽl.
96 % (afgerond)De Heer 

In psalm 139 spreekt David over de Heer die hem kent en doorgrondt, die alles van hem weet.
David was heel vertrouwelijk met Jonatan, de zoon van koning Saul.
De profeet SamuŽl heeft David tot koning gezalfd.

Zie ook onz pagina Psalmen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het evangelie volgens Marcus staat dat Jezus veel bespreekt met zijn leerlingen (discipelen). Hij vertelt hun ook over zijn lijden en sterven.

Benoemt Jezus ook dat hij na drie dagen weer zal opstaan uit de dood?


78 % (afgerond)ja 
22 % (afgerond)nee

Jezus zegt, bijvoorbeeld in Marcus 8:31, wat er met hem zal gebeuren. Hij noemt daarbij specifiek de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden die hem zullen verwerpen. In datzelfde gedeelte zegt hij ook dat hij na drie dagen zal opstaan.Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl. 

Paulus heeft de christenen vervolgd. Na zijn bekering heeft hij veel gereisd, het evangelie verkondigd, gemeenten gesticht en brieven geschreven. In een van de brieven noemt hij zichzelf de minste van de apostelen.

Waarom?


10 % (afgerond)Omdat hij vindt dat anderen meer van Jezus houden.
90 % (afgerond)Omdat hij Gods gemeente heeft vervolgd 

In 1 Korintiërs 15:9 schrijft hij: "Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben de naam apostel niet waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd."Zie ook onz pagina 1+2 KorintiŽrs.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
86% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl