4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 01-01-2019 (niveau 2)eerdere test 01 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 01-01-2019 zo ingevuld: 

In het Bijbelboek Exodus weigert de farao van Egypte het volk Israël te laten vertrekken en daarom stuurt God tien plagen.

Wat zegt de farao tegen Mozes en Aäron tijdens de kikkerplaag?


5 % (afgerond)"Ik heb gezondigd tegen God."
21 % (afgerond)"De tovenaars van Egypte zijn toch machtiger dan de God van IsraŽl."
10 % (afgerond)"Ga weg uit mijn oog."
64 % (afgerond)"Bid tot de Heer dat hij mij en mijn volk van die kikkers verlost." 

De kikkerplaag is de tweede plaag van de tien.
De farao wil van de plaag af; de tovenaars van Egypte hebben niet die macht. Daarom vraagt hij Mozes om hulp, maar hij toont geen echt berouw. Hij verhardt zijn hart steeds meer, waardoor er nog acht plagen volgen voordat hij IsraŽl laat gaan.

Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Daniël had tijdens de ballingschap een hoge functie aan het hof van de koning van Babel.

Hoeveel machthebbers namen deel aan het feestmaal dat door koning Belsassar was aangericht?


32 % (afgerond)3000
15 % (afgerond)500
17 % (afgerond)2000
36 % (afgerond)1000 

Deze feestmaaltijd met 1000 machthebbers moest de macht illustreren van de koning van de Chaldeeën, Belsassar. Het was een macht die hij meende te hebben, maar in dezelfde nacht zou hij worden gedood.Zie ook onz pagina DaniŽl.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Wat doet Jona tijdens de storm op zee als hij meevaart op een schip richting Tarsis?


11 % (afgerond)Hij gaat tot God bidden.
9 % (afgerond)Hij helpt de zeelieden het schip nog te redden.
1 % (afgerond)Hij deelt zijn meegenomen voedsel met de zeelieden.
79 % (afgerond)Niets; hij slaapt. 

Jona was in het ruim van het schip afgedaald, was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen.Zie ook onz pagina Jona.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

In het evangelie volgens Matteüs staat dat de Farizeeën aan Jezus vragen of het geoorloofd is om op de sabbat te genezen.

Wat antwoordt Jezus?


20 % (afgerond)"Als een van uw schapen op sabbat wegloopt, gaat u die toch ook zoeken?"
71 % (afgerond)"Als een van uw schapen op sabbat in een kuil valt, haalt u die er toch ook uit?" 
1 % (afgerond)"Als een van uw kinderen op sabbat wegloopt, gaat u die toch ook zoeken?"
8 % (afgerond)"Als een van uw vrienden op sabbat brood nodig heeft, helpt u die vriend toch ook?"

In de Bijbel zegt Jezus: "Stel dat u maar één schaap hebt en dat valt op sabbat in een kuil, wie van u zou het niet vastgrijpen en het er weer uit halen?"Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
63% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl