4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 02-01-2019 (niveau 1)eerdere test 02 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 02-01-2019 zo ingevuld: 

In het eerste Bijbelboek, Genesis, staat de geschiedenis van Jozef. Als hij in Egypte in de gevangenis zit, krijgt de farao twee keer bijna dezelfde droom. Jozef moet uitleg geven.

In Genesis 41 legt Jozef de droom van de farao uit.

Volgens Jozef voorspelt die droom zeven jaren van ........ en zeven jaren van ........ .


overwinning - nederlaag
3 % (afgerond)droogte - overstroming
96 % (afgerond)overvloed - honger 
geloof - ongeloof

De farao had gehoord dat Jozef in staat was dromen uit te leggen en Jozef vertelde de farao dat er zeven jaren van overvloed zouden komen en daarna zeven jaren van armoede. De farao beloonde Jozef rijkelijk en stelde hem aan tot opzichter over zijn rijk, zodat Egypte de armoede zou overleven onder leiding van Jozef.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl. 

In het Oude Testament vinden we, vooral in de boeken Leviticus en Numeri, allerlei voorschriften voor het volk Israel.

Over de omgang met de medemens staat er: "Heb je naaste lief ........ ."


als hij een volksgenoot is
97 % (afgerond)als jezelf 
3 % (afgerond)als je broeder
1 % (afgerond)als hij jou liefheeft

Al in het Oude Testament vinden we in Leviticus 19:17 hoe we dienen te staan ten opzichte van onze naaste.

Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven door Matteüs. Hij vertelt dat Jezus in de woestijn verzocht wordt door de duivel. 

WAAR of NIET WAAR: Jezus blijft veertig nachten in de woestijn.


93 % (afgerond)waar 
7 % (afgerond)niet waar

Matteus schrijft: "Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger."

(zie ook Marcus 1 vers 12 en 13)Zie ook onz pagina Matteüs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven door Lucas. Hij vertelt over Jezus, die zieken heeft genezen.

WAAR of NIET WAAR: Jezus geneest eens tien mensen die aan huidvraat (melaatsheid) lijden.


69 % (afgerond)Waar, en er komt er maar één terug om Jezus te bedanken. 
31 % (afgerond)Niet waar, Jezus geneest nooit meerdere mensen tegelijk.

In Lucas 17 staat dat er tien mensen van huidvraat (melaatsheid) worden genezen. Een komt terug om Jezus te bedanken; hij is een Samaritaan. Dit is bijzonder, omdat de Joden geen omgang willen met de Samaritanen.Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
89% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl