4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 03-01-2019 (niveau 2)eerdere test 03 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 03-01-2019 zo ingevuld: 

Genesis vertelt over de aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob. Op een gegeven moment is er een hongersnood en Isaak vertrekt daarom naar een ander gebied.

Waar gaat hij heen?


24 % (afgerond)Naar het gebied waar de Filistijnen wonen. 
7 % (afgerond)Naar AssyriŽ.
41 % (afgerond)Naar Egypte.
28 % (afgerond)Naar het land van de Ammonieten.

De Filistijnen woonden niet ver bij Kanaän vandaan. Ze woonden aan de kust van de Middellandse Zee. Isaak woonde geruime tijd bij de Filistijnen en werd daar heel rijk (Genesis 26:13).Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Het koningshuis van David is bijna uitgeroeid: Koning Joram doodt zelfs al zijn broers. Negen jaar later wordt opnieuw een deel van de koninklijke familie gedood.

Door wie wordt één klein koningskind gered en zes jaar verborgen gehouden in de linnenkamer van de tempel?


25 % (afgerond)Door de vroedvrouwen Sifra en Pua.
71 % (afgerond)Door zijn tante Jehosabat. 
5 % (afgerond)Door koningin Ester.

Zo wordt het koningshuis toch voortgezet. God had dat beloofd aan koning David..Zie ook onz pagina 1+2 Kronieken.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

De Psalmen zijn geschreven door verschillende auteurs, waarvan David de bekendste is.

De uitdrukking: 'Sta op, Heer' staat een aantal keer in de psalmen.

Wat wil de psalmdichter hiermee te zeggen?


God 'zit' en moet 'opstaan'.
86 % (afgerond)Het is een oproep aan God om in te grijpen en een eind te maken aan onrecht. 
1 % (afgerond)David is boos op God en wil dat God naar hem luistert.
12 % (afgerond)David roept tot God.

Sommige zinnen komen heel vaak terug in de psalmen. Als je vanaf psalm 1 bent gaan lezen, heb je de uitdrukking 'Sta op, Heer' al regelmatig gezien. Hij staat letterlijk in psalm 3:8, 7:7, 9:20 en 10:12. Het is een oproep aan God om in te grijpen en een eind te maken aan het onrecht.Zie ook onz pagina Psalmen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Een van de vier evangeliŽn in het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven door Marcus. Hierin wordt een aantal keer gezegd dat Jezus de Messias is. Petrus belijdt dit volgens Marcus.

Wat betekent Messias?


8 % (afgerond)Koning
6 % (afgerond)Meester
2 % (afgerond)Leraar
85 % (afgerond)Gezalfde 

Messias betekent Gezalfde. Meester, Koning en Leraar zijn wel namen die voor Jezus gebruikt werden om aan te geven wie hij was.Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
66% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl