4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 03-01-2019 (niveau 3)eerdere test 03 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 03-01-2019 zo ingevuld: 

Om het beloofde land in te nemen, moesten de Israëlieten ten strijde trekken tegen een aantal steden, waaronder Jericho.

Waar ligt deze stad?

 

 


74 % (afgerond)Punt I 
16 % (afgerond)Punt III
3 % (afgerond)Punt II
7 % (afgerond)Punt IV

Aan de Westelijke Jordaanoever ligt de stad Jericho.Zie ook onz pagina Jozua.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Hoe liep het af met het vierde dier in het visioen dat Daniël had? 


10 % (afgerond)Hem werd het zwijgen opgelegd.
8 % (afgerond)Hij werd verbannen.
41 % (afgerond)Zijn lichaam werd in de afgrond geworpen.
41 % (afgerond)Zijn lichaam werd vernietigd en aan de vlammen prijsgegeven. 

Het dier wordt gedood vanwege de grootspraak van de horen (Daniël 7:8) en vindt zijn totale ondergang door een Goddelijk gericht. Men kan zich niet straffeloos keren tegen God. "God keert zich tegen hoogmoedigen." (Ezechiël 24:24 en Jakobus 4:6).Zie ook onz pagina DaniŽl.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het evangelie volgens Johannes staat dat Jezus een man geneest die al 38 jaar ziek is en bij het badwater van Betzata (Bethesda) ligt.

Hoeveel zuilengangen zijn daar?


35 % (afgerond)twaalf
48 % (afgerond)vijf 
9 % (afgerond)tien
7 % (afgerond)drie

In de Bijbel staat dat er een bad was met vijf zuilengangen.Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook bijbelbeterbegrijpen.nl. 

In Openbaring wordt verteld dat er door engelen op bazuinen wordt geblazen.

Welk deel van de aarde wordt getroffen als de eerste engel op de bazuin blaast?


7 % (afgerond)Geen deel, maar de hele aarde.
1 % (afgerond)De helft.
87 % (afgerond)Een derde deel. 
4 % (afgerond)Een tiende deel.

De Bijbel zegt: "De zeven engelen, ieder met een bazuin, maakten aanstalten om erop te blazen. Toen blies de eerste engel op zijn bazuin. Er kwam hagel en vuur, gemengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. Een derde deel van de aarde brandde af, evenals een derde deel van de bomen en al het groen."Zie ook onz pagina Openbaring.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
63% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl