4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 04-01-2019 (niveau 2)eerdere test 04 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 04-01-2019 zo ingevuld: 

Mozes is gedurende de woestijnreis de leider van het volk Israël geweest.

WAAR of NIET WAAR: Vlak voordat ze het land binnengaan moet Mozes van de Heer deze taak overdragen aan Jozua.


95 % (afgerond)waar 
5 % (afgerond)niet waar

Mozes draagt, in opdracht van de Heer, zijn taak over aan Jozua. Onder diens leiding gaat het volk Israël het beloofde land binnen. Mozes zelf gaat het land niet binnen; hij sterft vlak daarvoor.Zie ook onz pagina Deuteronomium.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Job (uit het Bijbelboek Job) heeft vier vrienden die hem komen opzoeken als hij alles wat hij had, is kwijtgeraakt. De jongste van de vier is Elihu. Hij neemt als laatste het woord, maar wordt erg boos.

Op wie?


16 % (afgerond)Op God.
27 % (afgerond)Op Job.
24 % (afgerond)Op de vrienden van Job.
32 % (afgerond)Op Job en ook op de andere vrienden. 

Elihu spreekt, nadat de anderen niets meer wisten te zeggen.

Hij is boos op Job,omdat hij volhoudt onschuldig te zijn en boos op de andere vrienden omdat ze Job voor schuldig houden,terwijl ze niets tegen hem in konden brengen.Zie ook onz pagina Job.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Aan de gelovigen in Efeze schrijft de apostel Paulus dat God ons in Christus heeft uitgekozen om heilig en zuiver voor hem te zijn.

Wanneer heeft God dat gedaan?


7 % (afgerond)Toen Christus geboren werd.
23 % (afgerond)Toen Christus was opgestaan uit de dood.
70 % (afgerond)Voordat de wereld gegrondvest werd. 

De Bijbel zegt: "In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn."

Door de geboorte, het leven en sterven van Jezus en de opstanding trad Gods plan in werking. Hij had dit echter al uitgedacht voor de wereld bestond.Zie ook onz pagina EfeziŽrs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

In Hebreeën wordt gerefereerd aan de tocht van de Israëlieten door de woestijn. Deze tocht duurde veertig jaar.

De schrijver van de Hebreeënbrief haalt deze geschiedenis aan ........ .


43 % (afgerond)als waarschuwing om niet, zoals de IsraŽlieten, koppig te zijn 
45 % (afgerond)als voorbeeld, dat God te allen tijde met zijn volk is
5 % (afgerond)als gelijkenis, om te laten zien wie Jezus voor de mensen wil zijn
8 % (afgerond)als feitelijke geschiedenis, tot opheldering voor alle mensen

De Bijbel zegt: "De heilige Geest zegt immers: 'Horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig, als tijdens de opstand, toen jullie mij beproefden in de woestijn.'"

De Israëlieten deden veertig jaar over de reis door de woestijn omdat ze koppig waren en niet naar God luisterden. De schrijver haalt deze geschiedenis aan als les en als waarschuwing omdat hij graag ziet dat wij wel direct naar God luisteren.Zie ook onz pagina HebreeŽn.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
60% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl