4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 05-01-2019 (niveau 1)eerdere test 05 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 05-01-2019 zo ingevuld: 

Het volk Israël heeft veertig jaar door de woestijn gereisd, op weg naar het beloofde land Kanaän.

WAAR of NIET WAAR: Het volk Israël werd veertig jaar geleid door Mozes.


74 % (afgerond)waar 
26 % (afgerond)niet waar

In de Bijbelboeken Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium lees je over het volk Israël en hun leider Mozes.Zie ook onz pagina Deuteronomium.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Ester is een Joods meisje dat door koning Ahasveros tot koningin is gekozen tijdens de ballingschap in Babylonië. Zij loopt, met haar volk, gevaar om gedood te worden door een listig plan van Haman, de Jodenhater.

Hoe komt er een einde aan het leven van Haman?


16 % (afgerond)Hij wordt gestenigd.
17 % (afgerond)Hij wordt onthoofd.
67 % (afgerond)Hij wordt opgehangen. 

Haman werd opgehangen aan de paal die hij voor Mordechai had bestemd. Hier geldt het spreekwoord: "Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in."Zie ook onz pagina Ester.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het evangelie volgens Marcus staat dat iemand met veel bezit bij Jezus komt. Hj heeft zich perfect aan de wet en de tien geboden gehouden.á

Wat vraagt Jezus dan van hem?


1 % (afgerond)Om handel te drijven en veel winst te maken.
5 % (afgerond)Om een offer te brengen.
95 % (afgerond)Om alles weg te geven. 

Jezus gaf de man de opdracht alles te verkopen wat hij had en het geld aan de armen te geven. Vervolgens moest hij Jezus volgen. De man ging bedroefd weg, want hij had veel bezit.Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl. 

In het evangelie volgens Lucas staat dat Zacheüs Jezus graag wil zien, maar dat hem dat niet lukt vanwege de mensenmassa.

Wat zegt Lucas niet over Zacheüs?


62 % (afgerond)Dat hij de mensen aan de kant duwt. 
12 % (afgerond)Dat hij in een vijgenboom klimt.
8 % (afgerond)Dat hij klein van stuk is.
18 % (afgerond)Dat hij een rijke hoofdtollenaar is.

Lucas beschrijft nauwkeurig wie ZacheŘs is en wat hij doet.
Ook wat Jezus doet en wat hij tegen ZacheŘs zegt wordt precies vermeld in Lucas 19.

Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
75% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl