4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 07-01-2019 (niveau 1)eerdere test 07 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 07-01-2019 zo ingevuld: 

Mirjam hoort bij het volk Israël, dat bevrijd wordt uit de slavernij in Egypte. Door een wonder van God kan het volk door de Rietzee trekken. Daar pakt Mirjam haar tamboerijn en zingt ter ere van de Heer.

JA of NEE: Mirjam is familie van Mozes en Aäron. 


93 % (afgerond)Ja, ze is hun zus. 
7 % (afgerond)Nee, ze is een van de Hebreeuwse vroedvrouwen.

In de Bijbel wordt Mirjam regelmatig vermeld als zus van Aäron of als zus van Mozes. In Numeri 26:59 staat exact dat zij broers en zus zijn, omdat daar de namen van hun ouders ook vermeld worden.

De Hebreeuwse vroedvrouwen zijn Sifra en Pua (Exodus 1:15).Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Het Bijbelboek Spreuken bevat veel wijsheden, die Salomo heeft geschreven. Salomo schrijft heel vaak over een koning. Bijvoorbeeld: "De koning spreekt Gods oordeel uit." Of: "Koningen verfoeien goddeloosheid."

Waarom heeft hij zo veel over koningen geschreven?


93 % (afgerond)Omdat hij zelf koning is geweest. 
1 % (afgerond)Omdat hij bang was voor koningen.
6 % (afgerond)Omdat hij graag zelf koning heeft willen worden.

Salomo was zelf koning over Israël. Na zijn vader David werd hij koning, hoewel hij niet de oudste zoon was.Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

In het Bijbelboek Johannes wordt verteld over het eerste wonderteken dat Jezus doet: Hij maakt van water wijn.

Bij welke gelegenheid gebeurt dat?


Nadat een meisje uit de dood is opgewekt.
2 % (afgerond)Bij de viering van de laatste Pesachmaaltijd van Jezus.
98 % (afgerond)Op een bruiloft in het dorpje Kana. 
Als Jezus twaalf jaar wordt.

In Johannes 2:1 staat dat Jezus naar een bruiloft ging in Kana, in Galilea.

Toen de wijn op was, ging Maria naar Jezus om dit probleem te melden. Jezus reageerde op zijn tijd en op deze wonderlijke manier: Het water in zes stenen vaten bleek veranderd te zijn in wijn.Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Twee brieven in het Nieuwe Testament zijn geschreven door de apostel Petrus, ooit een van Jezus' leerlingen.

Petrus noemt zichzelf in zijn eerste brief 'ooggetuige van Christus' lijden.'
Waarom kan hij zichzelf zo noemen?


84 % (afgerond)Omdat Petrus een van de twaalf leerlingen (discipelen) was. 
4 % (afgerond)Omdat elke christen Jezus' lijden zou moeten kennen.
12 % (afgerond)Petrus noemt zichzelf helemaal niet zo.

Petrus was van het begin tot het eind van Jezus' bediening op aarde bij hem. Jezus riep Petrus op, hem te volgen zodat Jezus van Petrus 'een visser van mensen' kon maken. Petrus zag ook het lijden van Jezus van dichtbij.Zie ook onz pagina 1+2 Petrus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
92% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl